Phụng vụSuy niệm ngày thường

HƯỞNG TỰ DO ĐÍCH THỰC

HƯỞNG TỰ DO ĐÍCH THỰC

HƯỞNG TỰ DO ĐÍCH THỰC

(THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi, cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, và ban ơn giải thoát, để chúng ta được hưởng sự tự do đích thực.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là nhờ Đức Kitô, Vị Thượng Tế của chúng ta. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Vẻ huyền bí của vua Menkixêđê đã giúp cho chúng ta hiểu: Đức Kitô chính là Vị Thượng Tế độc nhất vô song. Chỉ mình Người mới có thể dâng hy lễ hoàn hảo: Các tư tế Lêvi đã trở nên tư tế, mà không có lời thề, còn Đức Giêsu đã trở nên tư tế, thì lại có lời thề của Đấng nói với Người: Muôn thuở Con sẽ là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là vì Đức Kitô đã tự hiến mình vì chúng ta. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Phungienxiô đã nói: Chính Người tỏ cho thấy chỉ nơi Người mới có tất cả những gì cần thiết để cứu chuộc chúng ta: Người là tư tế và tế phẩm, là Thiên Chúa và đền thờ. Người là tư tế, nhờ Người chúng ta được giao hòa: là hy lễ, nhờ đó chúng ta được giao hòa; là đền thờ, trong đó chúng ta được giao hòa; là Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta được giao hòa với Người. Một mình Người là tư tế, tế phẩm, và đền thờ, vì tuy là Thiên Chúa, Người mang tất cả những danh hiệu đó trong thân phận tôi đòi.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là vì chúng ta có Chúa ở bên cạnh chúng ta như một trang chiến sĩ oai hùng, mà trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã kêu gọi: Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 17, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

Muốn hưởng tự do đích thực, chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, làm theo những gì Chúa dạy, bởi vì, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ngôn sứ Giêrêmia đã tin tưởng tuyệt đối vào sự giải cứu của Chúa, và ông không phải thất vọng bao giờ. Trong bài Tin MừngHọ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng, Người đã thoát khỏi tay họ. Họ muốn bắt Đức Giêsu, nhưng, giờ của Người chưa đến, nên họ vẫn chưa làm được gì.

Tự do: “tự” là “từ”, “do” là “Nguyên Do”, bao lâu chúng ta ý thức rằng: mình từ Thiên Chúa, từ Nguyên Do viết hoa mà đến, thì chúng ta được tự do; bao lâu, chúng ta ỷ vào sức mình, coi mình là tất cả, không cần đến Chúa, thì lúc bấy giờ, chúng ta mất tự do, và chúng ta phải “tự lo”, phải tự đối mặt với muôn vàn nỗi lo khác nhau. Ước gì chúng ta biết đặt niềm tin tưởng vững vàng vào Chúa, nhất là, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bi đát nhất, Chúa sẽ giải cứu những ai thành tâm cầu khẩn Người, Chúa luôn biết điều gì tốt nhất cho chúng ta, chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Ước gì được như thế!

  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!