Phụng vụSuy niệm ngày thường

KHAO KHÁT CHÚA

KHAO KHÁT CHÚA

(THỨ NĂM TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin Chúa đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Con cái ánh sáng, thì ở trong thành đô ánh sáng của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển II cho thấy: Thành Giêrusalem đón nhận Hòm Bia Giao Ước. Từ nay Thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Con cái ánh sáng, thì khao khát đến cùng ánh sáng và chiêm ngưỡng ánh sáng rạng ngời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giêrônimô cho thấy: Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng, các Tông Đồ đã bắt chúng tôi như bắt cá, và đã kéo chúng tôi ra khỏi biển thế gian này, để đưa chúng tôi từ cõi chết sang cõi sống. Bao lâu chúng tôi còn ở trong thế gian, thì mắt chúng tôi như mất hút trong vực thẳm, và đời sống chúng tôi còn lây lất trong bùn nhơ; nhưng, sau khi được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh sáng thật… Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Con cái ánh sáng, thì phải tuân giữ những mệnh lệnh, thánh chỉ của Chúa, nếu không, sẽ tự chuốc họa vào thân, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Amốt cho thấy: Ítraen sẽ bị đày xa quê cha đất tổ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B, vịnh gia cũng đã cho thấy: Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật lại: Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, làm người để hòa giải con người với Thiên Chúa. Khi chứng kiến người bại liệt đi lại được, dân chúng đã tôn vinh Thiên Chúa, vì đã ban cho loài người được quyền năng chữa lành và tha tội như thế. Quyền tha tội là của Thiên Chúa, ấy thế mà, Đức Giêsu lại có quyền năng như thế, khiến dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Con cái ánh sáng thì khao khát đến cùng ánh sáng, khao khát được ở trong thành đô ngập tràn ánh sáng: Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa là Hội Thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, vì ở đó, rộn rã tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. Ba nguồn suối của Hội Thánh là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là những nguồn suối mà linh hồn chúng ta khát khao: Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Như nào rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, ước gì linh hồn ta cũng ước ao mãnh liệt và bừng cháy lửa khát khao Chúa. Chính nhờ Đức Kitô, ta được nhận làm nghĩa tử, được trở nên con cái ánh sáng, ước gì ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, để mọi người nhìn thấy cách sống của ta, họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!