Góc tư vấn

3 lời hứa của chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

Nhiều lần Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Faustina và với bất cứ ai lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót với một đức tin chân thành.

Thánh Faustina Kowalska, một nữ tu người Ba Lan, đã nhận được một số mặc khải tư từ Chúa Giêsu, trong những năm 1930. Ngài đã viết lại những thị kiến này trong cuốn Nhật ký của mình, để sau này nó trở thành nền tảng cho Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cũng như cho ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.

Thánh Faustina Kowalska đã ghi lại trong nhật ký của mình một số lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa với ngài và với bất cứ ai lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót với một đức tin chân thành và thiện tâm.

Cũng như những mạc khải tư tương tự, Chúa Giêsu không tạo ra con đường tắt để lên Trời, nơi mà một người không chân thành có thể lần chuỗi cách máy móc hoặc nỗ lực bằng cách này hay cách khác để đạt được Nước Trời.

Những lời hứa này luôn là những món quà được trao cho người sẵn sàng đón nhận chúng.

Đây là ba lời hứa chính mà Chúa Giêsu đã ban cho Thánh Faustina.

“Khi những tội nhân cứng lòng lần Chuỗi Thương Xót, Ta sẽ lấp đây linh hồn họ bằng sự bình an, và giờ phút lâm chung của họ sẽ là giờ hạnh phúc” (Nhật ký, 1541)

“Các linh hồn đọc chuỗi kinh này sẽ được Lòng Thương Xót của Ta đón nhận trong suốt cuộc đời của họ và đặc biệt là vào giờ chết của họ” (Nhật ký, 754)

“Khi họ đọc chuỗi kinh này trước mặt người hấp hối, Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và người hấp hối, không phải như một Thẩm Phán công minh mà là Đấng Cứu Rỗi đầy xót thương” (Nhật Ký, 1541)

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!