Mục vụ gia đình

GIA ĐÌNH KITÔ HỮU LÀ TRUNG TÂM CỦA PHÚC ÂM HÓA

GIA ĐÌNH KITÔ HỮU
LÀ TRUNG TÂM CỦA PHÚC ÂM HÓA

I. NHẬP ĐỀ

“Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc Âm hóa” là đề tài thứ ba trong loạt 12 đề tài mà Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình đề nghị cho chúng ta suy tư và trao đổi về Gia đình. Có thể nói chủ đề này tiếp nối đề tài thứ nhất: “Gia đình Kitô hữu tiếp nhận và loan báo Tin Mừng” mà chúng ta đã học hỏi, suy nghĩ, chia sẻ, cầu ngyện và thực hành.

Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu (1) Thế nào là “Phúc Âm hóa”? (2) Tại sao lại khẳng định “Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc âm hóa”? (3) Để trở thành trung tâm của Phúc Âm hóa, gia đình Kitô hữu phải thực hiện những gì?

II. TRÌNH BÀY

1. Thế nào là “Phúc Âm hóa”?

Trong ngôn ngữ Việt Nam có ba từ đồng nghĩa mà trong ngôn ngữ Tây phương chỉ là một chữ: ‘Evangélisation’: ‘Phúc Âm hóa’, ‘Rao giảng Phúc Âm’, ‘Loan báo Tin Mừng’. Cũng đồng nghĩa với từ ‘Truyền giáo’. Vậy, một cách đơn giản chúng ta có thể hiểu ‘Phúc Âm hóa’ là làm cho con người và cơ chế (của Giáo hội cũng như xã hội) thấm nhuần tinh thần Phúc Âm.

Chúng ta biết rằng mục đích của Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người, chịu chết trên thập giá và phục sinh là để cứu chuộc nhân loại bằng cách giải hòa con người với Thiên Chúa và đem ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho con người. Nhưng kế hoạch cứu độ ấy còn bao hàm việc làm cho cả thế giới và vũ trụ này trở nên Vương quốc của Thiên Chúa là Vương quốc của Công lý và Tình thương. Như thế Phúc âm hóa có nghĩa là biến đổi xã hội và thay đổi con người, chứ không chỉ giới hạn trong việc làm cho người ta gia nhập đạo như nhiều người giáo dân Việt Nam thường lầm tưởng.

2. Tại sao lại khẳng định ‘Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc âm hóa’?

2.1 Trong tông huấn ‘Đời sống gia đình’ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xác định: “Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực và có trách nhiệm vào sứ mạng của Giáo hội với một tư thế riêng biệt và độc đáo, bằng cách tự đặt mình phục vụ Giáo hội và xã hội cả trong yếu tính lẫn trong hành động của mình, với tư cách là một cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu” (số 50)

2.2 Khẳng định ‘Gia đình là trung tâm của Phúc âm hóa’, có nghĩa là gia đình nhận sứ mạng Phúc Âm hóa từ kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa về gia đình, như Tông huấn về “Đời sống gia đình” khẳng định:

“Bởi vì “Đấng Tạo hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội con người: nên gia đình trở thành “tế bào dầu tiên và sống động của xã hội” (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, 11; ĐSGĐ, 42)

“Các tương quan giữa những phần tử trong cộng đồng gia đình được phát triển dưới dự thúc đầy và hướng dẫn của luật “cho không” bằng cách kính trọng và vun trồng nơi mọi người cũng như nơi mỗi người, ý thức về phẩm gía con người như nguồn giá trị duy nhất, cụ thể hóa trong sự đón tiếp nồng nhiệt, gặp gỡ và đối thoại, quảng đại sẵn sàng phục vụ vô vị lợi và tương trợ sâu xa…

“Như vậy, phát huy sự hiệp thông đích thực giữa những ngôi vị có trách nhiệm trong gia đình trở thành việc thực tập căn bản và không thề thay thế được cho đời sống xã hội, một gương mẫu và là một khích lệ cho các tương quan cộng đồng mở rộng, được đánh dầu bằng các đức tính: kính trọng, công bằng, ý thức đối thoại, tình yêu.

“Bằng cách ấy gia đình làm nên cái nôi và phương tiện hữu hiệu nhất để nhân bản hóa và ngôi vị hóa xã hội: chính gia đình hoạt động cách độc đáo và sâu xa cho công cuộc kiến tạo thế giới, giúp đem lại một đời sống thực sự nhân đạo, cách riêng là bảo tồn và truyền đạt các nhân đức và các “giá trị” (số 43).

2.3 Khẳng định ‘Gia đình là trung tâm của Phúc âm hóa’ còn có nghĩa là công cuộc Phúc âm hóa phải bắt đầu từ gia đình vì “cha mẹ chính là những nhà giáo đầu tiên; sách giáo khoa đầu tiên chính là những quan hệ trong gia đình, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa gia đình này với gia đình khác” và “những bài học đầu tiên về cầu nguyện, về mến Chúa yêu người đều được học và được dạy trong gia đình” (xem Thư Chung Hội đồng Giám Mục Việt Nam năm 1998, trích dẫn Tông huấn Giáo hội tại Á châu, số 7)

3. Để trở thành trung tâm của Phúc âm hóa, các gia đình Kitô hữu phải thực hiện những gì?

3.1 Để trở thành ‘trung tâm của Phúc Âm hóa’, điều đầu tiên gia đình Kitô hữu phải có là ý thức mạnh mẽ và sâu sắc về vai trò và trách nhiệm phúc âm hóa của mình. Vai trò và trách nhiệm ấy, một đàng do chính Thiên Chúa đã trao cho gia đình khi đặt gia đình là nguồn gốc và nền tảng của xã hội, đàng khác được Giáo hội cậy nhờ vì không có gia đình, Giáo hội không thể thâm nhập vào môi trường đặc biệt này và biến nó thành tác nhân của công cuộc Phúc âm hóa. Mỗi thành viên và cả gia đình phải tạo ý thức cho mình và cho nhau bằng việc lắng nghe Lời Chúa, học hỏi giáo lý và quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh, nhất là của người nghèo.

3.2 Tiếp đến gia đình Kitô hữu hải mỗi ngày một đón nhận Tin Mừng sâu sắc hơn và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, để được phúc âm hóa và có sức Phúc âm hóa người khác nhiều hơn, như Đức Thánh Cha Phaolô VI và Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “Tùy mức độ gia đình Kitô hữu đón nhận Tin Mừng và trưởng thành trong đức tin mà nó trở thành một cộng đồng Phúc âm hóa. Chúng ta hãy nghe lại lời của Đức Phaolô VI: “…Cũng như Giáo hội, gia đình có nghĩa vụ tạo môi trường cho Tin Mừng được truyền đạt tới và từ đó Tin Mừng được lan tỏa ra. Vậy trong một gia đình ý thức về sứ mạng này, mọi phần tử gia đình đều Phúc âm hóa và dều được Tin Mừng hóa. Cha mẹ chẳng những truyền thụ Tin Mừng cho con cái mà còn có thể nhận lại chính Tin Mừng ấy đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Và một gia đình như thế sẽ có sức Tin Mừng hóa nhiều gia đình khác và cả môi trường chung quanh ” (Tông huấn Loan báo Tin Mừng, 71; ĐSGĐ, 52).

3.3 Để mỗi thành viên trong gia đình Kitô hữu ý thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm loan báo Tin Mừng của gia đình cũng như để gia đình đón nhận Tin Mừng ngày một sâu sắc hơn và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, gia đình không thể không sử dụng các phương thế truyền thống của Giáo hội trong lãnh vực tâm linh để gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên thánh thiện. Đó là: cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa, tĩnh tâm, học hỏi, rèn luyện các nhân đức Kitô giáo (khiêm nhường, từ bỏ, hy sinh, yêu thương, phục vụ tha nhân vì Chúa), kiểm điểm đời sống, tham gia sinh hoạt các nhóm Chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện hay các hội đoàn nhất là các hiệp hội gia đình. Sử dụng các phương thế này, gia đình sẽ như được tiếp thêm dầu, xăng, sức mạnh để đón nhận Tin Mừng sâu sắc hơn và sống đức tin trưởng thành hơn.

3.4 Còn phải nhấn mạnh đến bổn phận của cha mẹ Kitô hữu trong việc giáo dục đức tin cho con cái: “Các cha mẹ Kitô hữu có bổn phận đặc biệt phải giáo dục cho con cái họ biết cầu nguyện, phải đưa chúng tới chỗ dần dần khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa và đối thoại cá nhân với Ngài…; trẻ em phải được dạy dỗ để nhận biết và thờ kính Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân, theo như đức tin chúng đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội” (Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo, 3; ĐSGĐ, 60).

III. KẾT LUẬN

Nếu mỗi gia đình Kitô hữu trở thành một trung tâm Phúc âm hóa thì trước hết những người trong gia đình và toàn gia đình sẽ được Phúc âm hóa và sau đó mỗi người và cả gia đình sẽ là thừa tác viên của công cuộc Phúc âm hóa. Trong viễn tượng tốt lành ấy, công cuộc Phúc âm hóa chắc chắn sẽ có kết quả nhanh chóng và sâu rộng hơn nhiều. Chúng ta hãy nỗ lực và cầu nguyện để gia đình mình và các gia đình thân nhân bạn bè trở thành các trung tâm của Phúc âm hóa.

IV. CHIA SẺ

4.1 Hãy chia sẻ với nhau việc giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình: ôâng bà anh chị dùng những phương thế nào? kết quả ra sao? rút được kinh nghiệm gì?

4.2 Hãy chia sẻ với nhau việc cả gia đình thực hiện nhiệm vụ phúc âm hóa: trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ, trong xã hội: ông bà anh chị dùng những phương thế nào? kết quả ra sao? rút được kinh nghiệm gì?

V. THỰC HÀNH

Mỗi ngày, mỗi tuần gia đình tôi thực hiện một công việc (xác định một việc làm cụ thể, ví dụ: đọc và suy niệm Lời Chúa 15 phút, học hay dạy giáo lý, thăm người nghèo, giúp đỡ người túng thiếu v.v….) để chu toàn trách nhiệm Phúc âm hóa của gia đình tôi trong môi trường gia đình tôi đang sống.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!