Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

HẾT LÒNG TIN CẬY MẾN

HẾT LÒNG TIN CẬY MẾN

(CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN NĂM B)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 16 Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.

Xin thêm lòng tin cậy mến, để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, bởi vì, chúng ta luôn phải đối mặt với những gian nan thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu… Lạy Chúa, tình thương Ngài đã nâng đỡ con. Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.

 

Xin thêm lòng tin cậy mến, để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, bởi vì, chúng ta phải làm chứng cho Chúa qua cách ăn nết ở của mình, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Inhaxiô Antiôkhia nói: Không phải chỉ cần mang danh Kitô hữu, mà phải thật sự là Kitô hữu… Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. Làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.

Xin thêm lòng tin cậy mến, để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, bởi vì, Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành hằng luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giêrêmia rằng: Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi, trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22, vịnh gia cũng đã cho thấy: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cũng đã nói: Chính Đức Giêsu là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Dothái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại: Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi: nghe tiếng Chúa là làm theo những gì Chúa truyền dạy, mà để có thể làm theo những gì Chúa truyền dạy, đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin cậy mến. Lòng tin cậy mến sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách, dù qua lũng âm u, chúng ta cũng không sợ hãi gì, bởi vì, chúng ta luôn có Chúa ở ngay bên cạnh, Người sẽ can thiệp kịp thời ngay lập tức, để giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi gian truân, vấn đề là chúng ta có đặt hết niềm tin tưởng cậy trông nơi Người hay không mà thôi. Chúa tỏ lòng nhân hậu với chúng ta, và rộng tay ban phát mọi ơn lành cho chúng ta, ước gì chúng ta biết hết lòng tin cậy mến Chúa, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!