Phụng vụTư liệu Phụng vụ

NHỜ HỒNG ÂN TAY CHÚA RỘNG BAN

NHỜ HỒNG ÂN TAY CHÚA RỘNG BAN

(THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, xin Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta có đủ sức để vượt qua những khó khăn thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã trấn an: Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được thừa hưởng bánh bởi trời và chén cứu độ, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Mình Chúa được ban cho bạn dưới hình bánh, và Máu Chúa được ban cho bạn dưới hình rượu, để khi bạn ăn uống Mình và Máu Đức Kitô, bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta dám can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô và thánh Gioan đã mạnh dạn đối đáp trước Thượng Hội Đồng: Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta vững tin vào sự giải cứu của Chúa khi lâm cảnh ngặt nghèo, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117, vịnh gia đã tuyên xưng: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật sự việc Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và sai các ông đi rao giảng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, chứ không chỉ cho riêng loài người mà thôi. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai, thánh Máccô đã nói rõ: Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Dấu hiệu để nhận biết người có lòng tin, mà thánh Máccô mô tả là: trừ được quỷ, nói tiếng lạ, cầm được rắn, có uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao, và chữa được bệnh. Qua những gì thánh Máccô mô tả, chúng ta có thể nhìn thấy viễn tượng của một trời mới đất mới, nơi mà trẻ con có thể nô đùa bên hang rắn lục, thọc tay vào hang rắn hổ mang… Đức Kitô Phục Sinh là một Đức Kitô toàn thể bao trùm tất cả mọi sự trong Người, ở nơi Người, không có độc chất hủy diệt; ở nơi Người, công trình sáng tạo cũ bị hư hoại do tội của Ađam đã được phục hồi; ở nơi Người, tất cả muôn loài muôn vật được hài hòa, đồng điệu… Tất cả đều do bởi ơn Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được hưởng dư tràn phúc lộc, được trợ lực để đối mặt với những khó khăn thử thách của cuộc sống, ấy thế mà, nhiều khi, chúng ta lại tự cao, tự đại, tự coi mình là tất cả, để rồi, chúng ta chỉ biết sống cho mình, mà không quan tâm đến các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân, và với thiên nhiên vạn vật. Ước gì chúng ta biết sống và làm triển nở các mối tương quan, để men Tin Mừng được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!