Phụng vụSuy niệm ngày thường

THẤM NHUẦN MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

THẤM NHUẦN MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

(THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta đang vui mừng cử hành phụng vụ Mùa Chay Thánh, xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua, để tận hưởng ơn Chúa cứu độ.

Thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua là thấm nhuần mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ, Người là Đấng Cứu Độ đích thực của chúng ta. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Các vật dụng để trong Nhà Tạm được ghi lại, để giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng nào. Thư gửi tín hữu Hípri sẽ giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa, khi chiếu lên các đồ thờ phượng một ánh sáng mới. Thật vậy, tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn nhà tạm. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây, nhờ liên kết với ông Môsê.

Thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua là thấm nhuần mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta, Người đã tự đồng hóa mình với những kẻ hèn mọn. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nadien đã nói: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xưa Thầy đói, anh em đã cho ăn; Thầy khát, anh em đã cho uống; Thầy là khách lạ, anh em đã tiếp rước. Thầy bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy.

Thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua là thấm nhuần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Hôsê đã cho thấy: Không ai cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho bằng Ítraen, khi họ nói: Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50, vịnh gia cũng nại đến Lòng Thương Xót để kêu xin Chúa: Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

Thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua là nhận biết: ơn cứu độ  là của Chúa, hoàn toàn do tình yêu nhưng không của Chúa, để rồi, chúng ta luôn biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa, chứ không dựa vào sức riêng của mình, như câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đã nhắc nhở chúng ta điều đó: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pharisêu thì không.

Hai người lên đền thờ cầu nguyện, nhưng chỉ có người thu thuế trở về, là được nên công chính, bởi vì, ông ta đã khiêm nhường xác định đúng căn tính của mình trước Chúa: là một thụ tạo nhỏ bé không thể tự mình cứu được mình, nhưng phải cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Ông đã sống tâm tình như Đức Maria nữ tỳ hèn mọn, đơn sơ phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, như chiếc lá khô bay theo làn gió Thánh Thần. Chiếc lá khô không có ý riêng, gió thổi và mang nó đi, nó đi cùng gió. Người Pharisêu cố công làm rất nhiều việc đạo đức với niềm kiêu hãnh, nhưng, điều đó chẳng giúp ích gì cho ông, ngược lại, còn phương hại đến việc trở nên công chính của ông. Ước gì chúng ta sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: buông mình trong tay Chúa, để Chúa hoàn toàn định đoạt những gì Chúa muốn cho cuộc đời chúng ta, ước gì chúng ta đừng biến Chúa thành con nợ: phải trả công cho chúng ta về các việc lành, mà chúng ta cố gắng thực thiện. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!