Mục vụ gia đình

Một số câu hỏi được hỏi người xin tiêu hôn

Một số câu hỏi

được hỏi người xin tiêu hôn

trích dẫn từ tòa án

Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana

Sau đây là một số câu hỏi được hỏi người xin tiêu hôn trước khi vụ án được diễn tiến, được trích dẫn từ tòa án Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana:

Bản khai sơ khởi

Tất cả các nhân chứng hoàn tất mẫu đơn này:

(1) Tên của nhân chứng (trước và sau khi thành hôn):

– Ðịa chỉ

– Số điện thoại

– Tuổi

– Nghề nghiệp

(2) Ông/Bà có bằng lòng xác nhận lời khai của Ông/Bà là sự thật không?

(3) Tôn giáo của Ông/Bà là gì? Ông Bà có giữ đạo của Ông/Bà một cách trung thành không?

(4) Ông/Bà có liên hệ gì với hai người này không? Nếu có, Ông/Bà có liên hệ ra sao?

(5) Ông/Bà có rất thân với hai người này trước khi và trong thời gian họ chung sống với nhau không?

(6) Ông/Bà có hứa là sẽ tôn trọng những gì được nêu trong phiên tòa là những việc cá nhân và được giữ kín không?

                                        (Người chứng ký tên)

                                        Ngày

                                        Nơi làm đơn

Mẫu đơn dành cho nhân chứng

Cuộc hôn nhân của… và…

  1. Dùng bản chỉ dẫn dưới đây, làm ơn cho biết những liên quan tới…, người đệ đơn xin.

(1) Cuộc sống của người đệ đơn:

– Xin cho biết về thời thơ ấu?

– Xin cho biết về thời thiếu niên?

– Xin cho biết về lịch sử học vấn?

– Cá tính của cha mẹ đối với con cái như thế nào?

– Mối quan hệ với anh chị em trong gia đình, và bạn bè như thế nào? Ôn hòa, đằm thắm, hay là xung khắc?

– Có người nào trong gia đình bị khủng hỏang nội tâm hay mắc bệnh thần kinh không? Nếu có, họ được săn sóc bởi các bác sĩ tâm lý hay thần kinh không?

(2) Xin cho chúng tôi một cái nhìn về cá tính của người đệ đơn theo những khía cạnh dưới đây:

– Có những sợ hãi bất thường khi còn nhỏ hoặc khi đã trưởng thành không?

– Có tính ích kỷ không?

– Có đủ tự tin không?

– Có hay nghi ngờ người khác không?

– Có hay hiểu lầm tư tưởng, lời nói, và hành động của người khác không?

– Có dễ bị kích thích làm cho tức giận không?

– Tính tình có hay thay đổi bất thường không? (có hay gắt gỏng mất tự nhiên không?)

– Có dễ giận dữ, cáu có, hay nóng nảy không?

– Có ngang bướng không?

– Có khả năng làm bạn hay duy trì tình bạn không?

– Có hay vì khờ khạo, phản ứng không đúng lúc, hoặc khóc lóc bất thường (dở dở, ương ương) không?

– Có nhược điểm như nói dối, ăn cắp… không?

(3) Lý tưởng sống của người đệ đơn là gì?

– Xin giải thích nếu người đệ đơn có bất cứ vấn đề gì liên quan đến bài bạc, hút sách, rượu chè, tiêu xài tiền. Họ có bị tù bao giờ không? Ông/Bà có biết gì về quá trình làm việc của người đệ đơn không?

  1. Dùng bản chỉ dẫn dưới đây, làm ơn cho biết những gì liên quan tới…, người đối ứng.

(1) Cuộc sống của người phối ngẫu cũ:

– Thời ấu thơ như thế nào?

– Tuổi thanh thiếu niên như thế nào?

– Học lực như thế nào?

– Cá tính của cha mẹ đối với con cái như thế nào?

– Mối quan hệ với anh chị em trong gia đình, và bạn bè như thế nào? Ôn hòa, đằm thắm, hay là xung khắc.

– Có người nào trong gia đình bị khủng hoảng nội tâm hay mắc bệnh thần kinh không? Nếu có, họ có được săn sóc bởi các bác sĩ tâm lý hay thần kinh không?

(2) Xin cho chúng tôi một cái nhìn về người phối ngẫu theo những khía cạnh dưới đây:

– Có những sự sợ hãi bất thường khi còn nhỏ hoặc khi đã trưởng thành không?

– Có tính ích kỷ không?

– Có đủ tự tin không?

– Có hay hiểu lầm tư tưởng, lời nói, và hành động của người khác không?

– Có dễ bị kích thích làm cho tức giận không?

– Tính tình có hay thay đổi bất thường không? (Có hay nóng nảy mất tự nhiên không?)

– Có dễ giận dữ, cau có, hay nóng nảy không?

– Có ngang bướng không?

– Có khả năng làm bạn hay duy trì tình bạn không?

– Có hay vì khờ khạo, phản ứng không đúng lúc, hoặc khóc lóc bất thường (dở dở, ương ương) không?

– Có nhược điểm như nói dối, ăn cắp… không?

(3) Lý tưởng sống của người phối ngẫu là gì?

– Xin giải thích nếu người đối ứng có bất cứ vấn đề gì liên quan đến bài bạc, hút sách, rượu chè, tiêu xài tiền. Họ có bị tù bao giờ không? Ông/Bà có biết gì về quá trình làm việc của người đối ứng không?

  1. Những vấn đề liên quan đến cuộc sống hôn nhân của hai người trong thời gian chung sống, trước và sau:

– Họ gặp nhau trong trường hợp nào?

– Có những bất trắc nào xảy ra trong những lần hẹn hò, trong thời gian tìm hiểu nhau không?

– Họ có bỏ nhau trong thời gian tìm hiểu nhau không? (nếu có, tại sao họ trở lại với nhau?)

– Thái độ của mỗi người về vấn đề con cái như thế nào?

– Hai người có tự do hay bị ép buộc tiến đến hôn nhân?

– Sửa soạn cho ngày thành hôn, mỗi người đã đóng góp những gì?

– Có ai trong gia đình (đàng trai cũng như đàng gái) phản đối về cuộc hôn nhân này không?

– Hai người có bị ép nuộc trong bất cứ trường hợp nào phải tiến tới hôn nh6an này không?

  1. Có sự gì bất thường xảy ra trong lễ cưới và trong tiệc cưới không? Ông/Bà có nghe gì về tuần trăng mật của hai người này không?
  2. Xin diễn tả chi tiết những gì Ông/Bà biết về đời sống hôn nhân của đôi bạn này như là:

– Có khó khăn gì về tiền bạc không?

– Có hay ruợu chè không?

– Không có khả năng đẻ gánh vác trách nhiệm, hay cuộc sống gia đình…v.v…

– Sự quan hệ vợ chồng có bình thường không?

– Thái độ của mỗi người về vấn đề có con và nuôi con như thế nào?

– Cuộc sống hôn nhân của hai người đã gặp khủng hoảng khi nào?

– Họ có tìm những người hiểu biết nhiều về cuộc sống hôn nhân để giúp đỡ họ không?

– Họ có ly thân tạm thời bao giờ không? Nếu có, trường hợp nào đã giúp họ trở lại với nhau?

  1. Những gì đã xảy ra cho hai người từ khi họ bỏ nhau lần cuối?

Bản hướng dẫn để viết về đời sống hôn nhân của Anh/Chị

  1. Ðời sống của Anh/Chị trước khi kết hôn

(1) Hoàn cảnh gia đình Anh/Chị

– Ðời sống của cha mẹ anh/chị như thế nào? Họ có sống thuận hòa với nhau không?

– Xin cho biết cha hay mẹ, ai là người có ảnh hưỡng lớn nhất trong gia đình?

– Anh/Chị có sống thuận hòa hay thích hợp với cha mẹ không?

– Ghi tên từng người trong gia đình cha mẹ của anh/chị theo thứ tự tuổi tác. Tất cả anh, chị, em của anh/chị trong gia đình có sống thuận hòa với nhau không?

– Trình bày một cách vắn tắt về tình trạng sức khỏe hay bệnh tật củ tất cả mọi người trong gia đình của cha mẹ anh/chị.

– Cho biết có biến cố nào hay những bất trắc nào đã xảy ra trong gia đình lúc anh/chị còn nhỏ không?

(2) Trình độ học vấn của Anh/Chị

– Anh/Chị đã theo học được bao nhiêu năm? Thái độ của anh/chị đối với học đường hay vấn đề giáo dục như thế nào?

– Diễn tả lại thái độ đối xử của anh/chị với các bạn học, thầy giáo, và những người dìu dắt như thế nào?

– Anh/Chị có bao giờ mắc những tật xấu như: dâm đãng, rượu chè, hút sách, hay làm gì phạm pháp không?

– Diễn tả về cách đối xử của anh/chị đối với người khác phái, và thói quen hẹn hò của anh/chị như thế nào?

(3) Tính tình và đặc điểm của Anh/Chị

– Vắn tắt trình bày một cách chung về cá tính của anh/chị, anh/chị có những điểm nào tốt, điểm nào xấu?

– Theo cách nhìn riêng của anh/chị, đặc điểm nào của anh/chị làm cho người khác nghĩ tốt về anh/chị? (những người thân với anh/chị nhất nghĩ anh/chị như thế nào?)

  1. Ðời sống của Hôn Phu/Hôn Thê trước khi kết hôn với Anh/Chị

Theo như phần A để viết về đời sống của hôn phu/hôn thê của anh/chị trước khi hai người thành hôn với nhau. (Phần này rất quan trọng, anh/chị hãy cố nhớ và ghi lại từng chi tiết như trên).

  1. Hôn nhân

(1) Giai đoạn tìm hiểu và đính ước

– Vắn tắt kể lại lần gặp gỡ đầu tiên với hôn phu hay hôn thê của anh/chị. Thói quen hẹn hò với người đó như thế nào? Hai người thương đi đâu và làm những gì trong những lần gặp gỡ đó?

– Tương quan giữa hai người trong thời gian tìm hiểu như thế nào? Có dễ dàng thông cảm với nhau không? Có trao thân (ăn nằm) với nhau trong thời gian này không?

– Cho biết anh/chị đã quyết định tiến tới hôn nhân như thế nào? Ðã đính hôn và tìm hiểu nhau bao lâu?

– Ghi lại khi bằng lòng lấy nhau cả hai người đã nghĩ gì về vấn đề có con cái?

– Thái độ của hai gia đình (đàng trai và đàng gái) về đám cưới của anh/chị như thế nào? Ai đứng ra tổ chức đám cưới này?

– Các bạn của anh/chị nghĩ gì về sự quyết định tiến tới hôn nhân của anh/chị?

(2) Ngày thành hôn

– Vắn tắt cho biết anh/chị đã nghĩ gì hay có những xúc động nào trong lúc mặc y phục cưới, trong lễ cưới, và trong tiệc cưới?

(3) Tuần trăng mật

– Diễn tả cảm giác của anh/chị (anh/chị da94 nghĩ gì) về nơi chốn anh/chị đã đến cho tuần trăng mật, và thời gian đã ở lại đó.

– Cho biết tất cả sự gì bất thường xảy ra trong thời gian đã tân hôn này? Ðặc biệt cho biết bất cứ trở ngại nào liên hệ đến khả năng tính dục giữa hai người, và những liên hệ khó khăn khác.

(4) Ðời sống chung với nhau

– Diễn tả sự yêu thương và tình cảm giữa hai người khi sống chung với nhau.

– Cho biết thái độ của mỗi người trong công việc làm ăn và trách nhiệm của cuộc sống hôn nhân (mỗi người có chăm lo đến cuộc sống gia đình của mình hay không?)

– Nếu đã có con cái với nhau, hai người đối xử với chúng như thế nào?

– Diễn tả những bất trắc xảy ra trong đời sống chung của hai người. Anh/Chị có bao giờ tìm đến người chuyên môn để được giúp đỡ hay không?

– Hai người có lý thân tạm thời bao giờ không? Nếu có, trường hợp nào đã đưa anh/chị trở lại với nhau?

– Cho biết lý do chính đáng trong lần cuối cùng bỏ nhau.

– Cho biết mỗi người đang làm gì từ khi cả hai đã li dị.

Trích Bài Giáo Lý của Mai Thiên Anh

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!