Phụng vụSuy niệm ngày thường

BIẾT VIỆC PHẢI LÀM và ĐỦ SỨC THI HÀNH

BIẾT VIỆC PHẢI LÀM và ĐỦ SỨC THI HÀNH

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần I Thường Niên, năm chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta cầu xin Chúa rủ thương chấp nhận, mà giúp chúng ta nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, tác giả sách Huấn Ca đã cho thấy Thiên Chúa làm việc qua công trình sáng tạo của Người, tác giả đã tán dương vinh quang Thiên Chúa chói lọi nơi vẻ đẹp và sự hài hòa của thế giới, nhất là của các vì tinh tú. Còn phải nói thêm rằng, những gì chúng ta được chiêm ngưỡng, mới chỉ là một ánh lửa nhỏ mà thôi: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Athanaxiô cho thấy Ngôi Lời của Chúa Cha đã làm việc: trang điểm, xếp đặt và bao phủ muôn loài muôn vật. Ngôi Lời hiện diện khi Đức Chúa thiết lập cõi trời, Người hiện diện bên Chúa Cha như tay thợ cả, trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, Người đã được sinh ra.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Samuen quyển thứ nhất cho thấy: Thiên Chúa dường như bỏ mặc Dân của Người, Người không làm việc, không can thiệp, khiến Ítraen bị đánh bại và Hòm Bia bị chiếm đoạt.

Do đó, trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 43, vịnh gia đã kêu xin Chúa hãy làm việc, hãy hành động: Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con, với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy: Đức Giêsu luôn làm việc: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào người mắc bệnh phong, và người bệnh phong đã được lành sạch. Chỉ một mình Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta mới có thể chữa lành và làm cho chúng ta trở nên thanh sạch. Người luôn chạnh lòng thương, căn tính của Người là chạnh lòng thương, vì thế, Người không thể ngừng hành động, ngừng thương xót.

Các bài đọc Lời Chúa và những yếu tố đi kèm của ngày lễ hôm nay, cho chúng ta thấy: Thiên Chúa luôn làm việc, luôn hành động qua công trình tạo dựng, qua lịch sử Dân Chúa, và qua việc chữa lành cho người bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi chiêm ngắm Thiên Chúa làm việc, chúng ta đã biết mình phải làm gì, và một khi đã biết việc phải làm, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta đủ sức thi hành cách trọn vẹn, bởi vì, không có Chúa chúng ta sẽ không thể làm được gì cả. Ơn chữa lành là ơn nhưng không của Thiên Chúa, phần cộng tác của chúng ta là “muốn được Chúa chữa lành”: quỳ xuống van xin như người bệnh phong hôm nay. Việc làm của chúng ta là kiên nhẫn cầu xin, và vững lòng trông cậy. Đó là công việc của chúng ta, ước gì nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta nhận ra việc phải làm và quyết tâm làm cho đến cùng công việc của mình là: cậy trông, tín thác tuyệt đối vào Đức Kitô, ngay cả khi, chẳng còn gì để hy vọng nữa. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!