Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Các bạn trẻ của ĐHGT Lisbon sẽ thảo luận về lối sống bền vững

Các bạn trẻ của ĐHGT Lisbon sẽ thảo luận về lối sống bền vững

Hội nghị quốc tế lần thứ tư về chăm sóc thụ tạo do Tổ chức Gioan Phaolô II vì Giới trẻ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tại thủ đô Tây Ban Nha. Nội dung cuộc gặp gỡ xoay quanh các chủ đề: kinh tế, gia đình, tài nguyên thiên nhiên, chính trị và công nghệ.

Các bạn trẻ chuẩn bị Đại hội GTTG Lisbon 2023

Các bạn trẻ chuẩn bị Đại hội GTTG Lisbon 2023 

Trong quá trình chuẩn bị tinh thần cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023, từ ngày 01 đến 06/8 tới đây, nhiều người trẻ đã nhấn mạnh rằng đối với họ, hệ sinh thái toàn diện là một trong những chủ đề ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, và đó là một trong những lĩnh vực mà họ là người đầu tiên dấn thân thực hiện. Vì điều này, Tổ chức Tổ chức Gioan Phaolô II vì Giới trẻ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về chăm sóc thụ tạo vào ngày 31/7, một ngày trước Đại hội Giới trẻ, tại Đại học Công giáo ở Lisbon.

Tại Hội nghị với chủ đề “Sự dấn thân của người trẻ vì hệ sinh thái toàn diện. Lối sống cho một nhân loại mới”, các tham dự viên là các đại biểu của các Hội đồng Giám mục, các phong trào, các hiệp hội quốc tế và các trường đại học Công giáo, sẽ gặp gỡ với các chuyên gia. Tất cả cùng thảo luận, suy tư về năm lĩnh vực của cuộc sống con người: kinh tế, giáo dục và đời sống gia đình, tài nguyên thiên nhiên, chính trị và công nghệ.

Trong ba Đại hội Giới trẻ Thế giới gần đây, Tổ chức Gioan Phaolô II vì Giới trẻ đã tiến hành ba hội nghị về chăm sóc thụ tạo: Năm 2013, tại Rio de Janeiro, với chủ đề “Những người trẻ bảo vệ thụ tạo”; Năm 2016, tại Krakow, với chủ đề “Vì một hệ sinh thái toàn diện. Những người trẻ giữ vai chính của sự thay đổi”; Năm 2019, tại Panama, với chủ đề “Các bạn trẻ vì ngôi nhà chung. Hoán cải sinh thái trong hành động”.

Theo ông Daniele Bruno, Chủ tịch Tổ chức Gioan Phaolô II vì Giới trẻ, đây là một cam kết phát sinh từ sự quan tâm đến những gì đang xảy ra với ngôi nhà chung của chúng ta, đến ý thức về nguồn gốc con người, cuộc khủng hoảng sinh thái, từ đó đưa ra một cam kết cho một hành động cụ thể và lâu dài bảo vệ Thụ tạo.

Ông nói: “Mục tiêu của việc trao đổi ý kiến là cùng nhau đưa ra một suy tư về lối sống đã được áp dụng, nhưng trên hết, về những lối sống mới vẫn sẽ được áp dụng trước thách đố văn hoá, giáo dục và tinh thần đang chờ đợi các thế hệ mới và tương lai, cho một nhân loại mới nhìn Trái đất không phải là một nguồn tài nguyên để khai thác, nhưng là một món quà của Chúa dành cho nhân loại.”

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!