Góc tư vấn

CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP 7 BƯỚC

CHIA SẺ LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP 7 BƯỚC

Để giúp anh chị em thấy rõ thứ tự những điều cần làm và cách thực hiện, của việc Chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp 7 bước này. Chúng tôi xin tóm tắt phương pháp này như sau (theo hướng dẫn của Viện Mục Vụ HĐGM Châu Phi):


I.     MỤC TIÊU

  • Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục Sinh;
  • Giúp mỗi thành viên trong nhóm mở rộng cõi lòng để Lời Chúa đánh động với riêng mình;
  • Cổ võ việc giúp nhau sống đức tin cách sâu sắc bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cá nhân;
  • Tạo nên sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm;
  • Tạo “bầu khí thiêng liêng” để hoạch định những hoạt động của cộng đoàn.
II. BẢY BƯỚC CHIA SẺ
    (Sau phần hát và dâng lời cảm tạ, ngợi khen, cộng đoàn chúng ta mới bắt đầu bước vào phần Chia sẻ Lời Chúa)

BƯỚC
 NGƯỜI
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. MỜI CHÚA
Linh Hoạt Viên
«Xin mời Anh/Chị …… (nói tên người được đề nghị) thay mặt anh chị em trong Nhóm có lời mời Chúa Giêsu đến với chúng ta»
 
Người được đề nghị
 
Nói lời mời Chúa 
——————–
2. ĐỌC LỜI     CHÚA
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Xin mọi người mở sách… (nói tên sách rồi chờ một lát cho mọi người mở sách, rồi nói tiếp) chương… (nói số chương rồi chờ một lát cho mọi người tìm ra chương vừa nêu, rồi nói tiếp), chúng ta đọc từ câu… đến hết câu…»
«Xin mời Anh/Chị… (nói tên người được đề nghị) đọc đoạn Kinh Thánh trên cho mọi người cùng nghe».
 
Người được đề nghị
 
Đọc đoạn Kinh Thánh vừa nêu
Linh Hoạt Viên
Xin mời Anh/Chị… (nói tên người được đề nghị) đọc lại đoạn Thánh Kinh trên một lần nữa».
 
Người được đề nghị
 
Đọc đoạn Kinh Thánh vừa nêu
——————–
3. RÚT RA MẤY
CÂU
 NGẮN
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Chúng ta rút ra mấy câu ngắn, đọc lớn tiếng những câu ấy trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện.»
 
ACE trong nhóm
 
(Mỗi anh chị em chọn một câu ngắn mà mình thích nhất, đọc lên một cách chậm rãi, rõ ràng, đọc đi đọc lại ba lần).
——————–
4. THINH LẶNG
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Chúng ta thinh lặng trong… phút (nói số phút và canh đồng hồ) để nghe Chúa nói với mình trong tâm hồn.»
——————–
5. CHIA SẺ
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Chúng ta chia sẻ điều mà chúng ta nghe được trong tâm hồn mình, cụ thể là chia sẻ:
a) Lời nào đã đánh động tâm hồn mình?
b) Tại sao Lời ấy đánh động tâm hồn mình?  Nói cách khác, chúng ta chia sẻ mình đã sống Lời Sự Sống như thế nào?»
 
ACE trong nhóm
 
(Lần lượt anh chị em trong nhóm chia sẻ điều mà mỗi người đón nhận được khi nghe Lời Chúa.  Nói vắn gọn, rõ ràng.  Trong khi một người chia sẻ thì tất cả đều chăm chú lắng nghe và trân trọng đón nhận.  Linh hoạt viên nên khuyến khích mọi người chia sẻ, nhất là những người chưa quen hay nhút nhát).
——————–
6. THẢO LUẬN
 ——————–
 Linh Hoạt Viên
———————-
«Nội dung bước 6 là chúng ta thảo luận về một trách nhiệm mà nhóm được mời thực hiện. Trước khi thảo luận về điều ấy, xin mời mọi người cho biết mình đã thực hiện điều quyết tâm lần trước như thế nào.»
 
ACE trong nhóm
 
(Lần lượt mỗi người báo cáo vắn gọn việc mình thực hiện quyết tâm lần trước: Nói đã thực hiện được hay không thực hiện được/ tại sao không thực hiện được/ gặp thuận lợi và khó khăn gì?)
Linh Hoạt Viên
(Sau khi mọi người báo cáo xong) «Bây giờ chúng ta thảo luận với nhau xem Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm gì trong tuần/tháng tới này.»
 
ACE trong nhóm
 
(Mỗi người nói lên điều mà mình cho rằng Lời Chúa mời gọi mình và nhóm thực hiện trong tuần/tháng tới.  Ở đây nên áp dụng phương pháp tìm quyết định chung, tiến hành qua 5 bước như sau:
   B1: Xác định mục tiêu cụ thể;
   B2: Đề xuất nhiều giải pháp;
   B3: Thảo luận về một vài giải pháp khả thi nhất;
   B4: Quyết định chọn một giải pháp, tức một công việc chung cho Nhóm;
   B5: Phân công thực hiện:ai làm/ làm thế nào/ làm khi nào?
   (Ghi chú: Ở bước 6 này, thay vì thảo luận về việc áp dụng Lời Chúa vào Cuộc Sống, nhóm có thể bàn về một công tác chung sắp tới của nhóm).
——————-
7. CẦU     NGUYỆN
KẾT THÚC
——————–
Linh Hoạt Viên
———————-
«Để kết thúc buổi Chia sẻ Lời Chúa hôm nay, chúng ta dâng lên Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô những lời nguyện chân thành và tự phát của chúng ta.»
 
ACE trong nhóm
 
(Lần lượt một số anh chị em nói lên tâm tình cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng, xin lỗi, xin ơn hay quyết tâm của mình).
Linh Hoạt Viên
(Khi thấy không còn ai cầu nguyện nữa) «Chúng ta dâng lên
Chúa mọi tâm tình và lời cầu nguyện mà một số anh chị em vừa nói lên, và cũng dâng lên Chúa cả những tâm tình và lời cầu nguyện khác mà chúng ta không nói lên, bằng bài hát… … hay kinh… (nói tên bài hát hay kinh)».
(Ghi chú: Ở bước 7 này LHV có thể mời một vài thành viên trong nhóm nói lên lời nguyện tự phát, để khuyến khích người khác mạnh dạn cầu nguyện tự phát).

(Bản dưới đây được tóm tắt hơn nữa, in ra kẹp trong Kinh Thánh để dễ sử dụng mỗi khi Chia sẻ Lời Chúa:)

1. CHÚNG TA KÍNH MỜI CHÚA ĐẾN
* Xin mời bạn (T)… dâng lời cầu nguyện mời Chúa đến.

2. CHÚNG TA ĐỌC BẢN VĂN KINH THÁNH
* Xin mở sách… chương… câu… (2 lần)
* Xin mời anh(chị)… đọc bản văn Kinh Thánh đó.

3. CHÚNG TA CHỌN NHỮNG TỪ, CÂU ĐÁNH ĐỘNG VÀ SUY NIỆM.
* Chúng ta chọn những lời hay những câu ngắn, đọc lớn tiếng với tâm tình cầu nguyện, và giữ thinh lặng trong lúc đó.
* Xin mời anh(chị)… đọc lại bản văn Kinh Thánh đó một lần nữa.

4. TRONG THINH LẶNG, CHÚNG TA ĐỂ CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA
* Chúng ta giữ thinh lặng trong… phút, và lắng nghe Chúa nói với chúng ta.

5. CHÚNG TA CHIA SẺ ĐIỀU CHÚNG TA NGHE ĐƯỢC TỪ TÂM HỒN.
* Điều gì đã đánh động bản thân chúng ta?
* Chúng ta đã sống thế nào “Lời Hằng Sống”?
(Chúng ta không tranh luận bất cứ điều gì, cả khi không có ai chia sẻ cũng như khi có ai phê bình chỉ trích bản văn).

6. CHÚNG TA TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC MÀ CHÚNG TA CẢM THẤY ĐƯỢC MỜI GỌI THỰC HIỆN.

* Tường trình công việc lần trước ta quyết định thực hiện.
* Công việc mới nào chúng ta định thực hiện.

7. CHÚNG TA CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT
(Kết thúc bằng một lời kinh hay bằng một bài hát quen thuộc)

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!