Phụng vụSuy niệm ngày thường

CHÚA MẠNH MẼ VÔ SONG, TA MỎNG DÒN YẾU ĐUỐI

CHÚA MẠNH MẼ VÔ SONG, TA MỎNG DÒN YẾU ĐUỐI

(THỨ BẢY SAU LỄ TRO)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy sau Lễ Tro này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thiên Chúa là Đấng hằng hữu và mạnh mẽ vô song, còn chúng ta là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, vì thế, xin Chúa giơ tay thần lực mà che chở phù trì chúng ta.

Thiên Chúa thì mạnh mẽ vô song, còn chúng ta thì mỏng dòn yếu đuối, vì thế, chúng ta cần phải được Thiên Chúa che chở phù trì. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Thiên Chúa biểu dương sức mạnh của Người qua hình ảnh bụi cây bốc cháy và Người phán với ông Môsê: Ta là Đấng Hiện Hữu. Chính Ta đây là ĐỨC CHÚA, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ. Ngươi nói với con cái Ítraen thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã cho thấy: Ai nhận mình mỏng dòn yếu đuối, cần nương tựa vào Chúa, thì như người ở trong ánh sáng, và được ánh sáng chiếu soi và làm cho rực sáng. Thiên Chúa kêu gọi người ta phục vụ Người, chính là để, Người ban ân huệ cho những ai trung kiên phục vụ, bởi vì, Người tốt lành và nhân hậu. Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người, là để ta được hạnh phúc.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: chúng ta là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, vì thế, chúng ta hãy tỏ sáng bằng các việc làm bác ái của mình: Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 85, vịnh gia đã cầu xin: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Thiên Chúa luôn thấu suốt lòng dạ con người, Người biết chúng ta mỏng dòn yếu đuối, nên rất dễ sa ngã, cho nên, Người luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, như câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Nếu Chúa chấp tội, thì có ai đứng vững? Tất cả đều là tội nhân trước Chúa. Để hưởng ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận con người mỏng dòn yếu đuối của mình: Biết mình bệnh, chúng ta mới cần Chúa là Vị Lương Y chữa lành; Thấy mình tội, chúng ta mới cần Chúa là Chiên xóa tội trần gian; Nhận mình bất lực, không thể tự cứu mình, chúng ta mới cần Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Chân nhận thật sự thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình, để rồi, biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa là một sự thức tỉnh. Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa. Ông Lêvi cũng như mọi ngày, làm việc tại bàn thu thế, cũng đã nghe biết nhiều về Chúa, nhưng không có gì đặc biệt, rồi hôm nay, bỗng nhiên nghe tiếng Chúa gọi, ông thức tỉnh: đứng phắt dậy, đi theo Chúa. Thức tỉnh là một ân huệ nhưng không của Chúa, thế nhưng, đó cũng là một ân huệ đã được chờ đợi, chuẩn bị từ rất lâu của những ai muốn nên một với Chúa. Thức tỉnh xuất hiện tự nhiên, bất ngờ, đúng thời điểm mà Chúa muốn cho những ai khao khát nên một với Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết sẵn sàng để cho ân sủng thức tỉnh được khởi sự và thành toàn nơi chúng ta. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!