Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

Chủng viện không phải là “nhà máy sản xuất”

Chủng viện không phải là “nhà máy sản xuất”

Ngày 13.11.2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã đến Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa Thần học. Những huấn từ của Đức Tổng Giuse được dựa trên bài viết của Đức Hồng y Lazzaro You Heung Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Trong đó, trọng tâm là ba câu hỏi nền tảng: Hội Thánh nào? Kiểu linh mục nào? Và loại hình đào tạo thế nào?

Theo Đức TGM Giuse, câu hỏi thứ nhất sẽ cho thấy một diện mạo cụ thể của Giáo hội hiện nay với tất cả những thách đố, khó khăn và thử thách. Từ đó, câu hỏi thứ hai được khai mở, với một Giáo hội như vậy thì kiểu mẫu linh mục nào được chờ đợi như là mong mỏi của chính Thiên Chúa và đoàn dân thánh. Ngài nhắc nhở chủng sinh: “Công việc mục vụ của linh mục trên hết là phục vụ mà không nhằm lợi lộc thấp hèn, các ngài phải luôn nhớ đến lời mời gọi hãy rửa chân cho anh em mình”. Từ đó, ngài gợi mở: “Vậy với thực trạng của Hội Thánh như hiện nay và với kiểu linh mục mà Chúa muốn như thế, thì đâu sẽ là loại hình đào tạo phù hợp để đáp ứng những đòi hỏi ấy?”.

Theo ngài, trước hết, chủng viện phải là trường học Tin Mừng, nghĩa là tinh thần Tin Mừng phải thấm đẫm trong mọi sinh hoạt của chủng viện, kể cả là việc thể thao hay giải trí. Chủng viện không phải là “nhà máy sản xuất” nhưng là trường đào tạo của Chúa Thánh Thần với khuôn mẫu là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình (x. Mc 10, 45). Thứ đến, chủng viện phải là trường học của sự hiệp thông, để con tim học cách mở ra với Chúa và mọi người. Chủng viện cũng phải là “nhà” để mọi người có thể sống tinh thần huynh đệ thực sự chứ không phải là thái độ “phòng thủ”. Cuối cùng, chủng viện là nơi giúp cho người chủng sinh có thể lượng giá ơn gọi của mình theo tinh thần truyền giáo. Chủng sinh phải được đào tạo trở nên con người của truyền giáo, luôn sẵn sàng để được sai đi trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!