Phụng vụSuy niệm ngày thường

CỬA HẸP – CỬA SỐNG

CỬA HẸP – CỬA SỐNG

(THỨ BA TUẦN 12 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình hằng biết trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì sẽ được Chúa che chở trước sự tấn công của kẻ muốn làm hại ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển I cho thấy: Ngay từ lúc bước vào triều vua Saun, Đavít vốn là bạn hữu của Thiên Chúa, và vị thế của ông lớn dần lên. Ông có thể làm cho vua sinh lòng ghen ghét, nhưng, tất cả những gì người ta làm: nhằm mục đích chống ông, lại trở thành thuận lợi cho ông. Như thế, Thiên Chúa bẻ gãy âm mưu người phàm, khi họ tìm cách phá chương trình cứu độ của Người. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép. Con tin tưởng vào Ngài. Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì những tư tưởng hàm chứa trong các danh hiệu của Đức Kitô sẽ hướng dẫn và thúc đẩy chúng ta sống khiêm tốn và đạo hạnh, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nítxê nói: Sự trọn lành của đời sống Kitô hữu hệ tại điểm này: chúng ta được chia sẻ mọi tước hiệu nói lên danh Đức Kitô, chúng ta phải đem hết tâm hồn, kinh nguyện và cách sống mà bày tỏ sức mạnh của các danh hiệu ấy. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì Chúa sẽ can thiệp giải cứu khỏi kẻ thù tấn công ta: như Chúa đã cứu vua Khítkigia vua Giuđa, khỏi tay vua Xankhêríp vua Átsua, mà trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách các Vua quyển II đã tường thuật lại: Chính đêm ấy, thiên sứ của Đức Chúa ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Átsua. Vua Átsua là Xankhêríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ninivê và ở lại đó. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 47, vịnh gia cũng cho thấy: Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Chúa là ánh sáng, theo Chúa thì sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống: Ánh sáng là cửa hẹp, là đường chật, là cửa, là đường đưa đến sự sống, nhưng, ít người tìm theo lối ấy. Những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ: muốn được chiếu sáng, thì hãy đến gần ánh sáng; muốn được sống, thì hãy đi trên con đường sự sống; muốn thuộc về Chúa, thì hãy gần gũi, gắn bó với Danh Thánh của Người. Ước gì chúng ta biết trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, để những tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta luôn phản ánh hình ảnh và danh hiệu của Đấng là mạch suối tinh tuyền, là suối nguồn bình an, và hoan lạc vĩnh cửu. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!