Phụng vụSuy niệm ngày thường

ĐỔI MỚI HOÀN TOÀN NHỜ CHAY TỊNH

ĐỔI MỚI HOÀN TOÀN NHỜ CHAY TỊNH

(THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn xem và giúp chúng ta thực thi bác ái, hầu cho tâm hồn được đổi mới hoàn toàn.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Sau bao nhiêu dấu lạ chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa, khiến người Aicập phải sợ hãi, những tưởng ngày giải thoát đã đến. Thế nhưng, vua Pharaô vẫn nhất mực cứng lòng: Khi bóng đêm mịt mù đè lên người Aicập, thì ánh sáng huy hoàng chiếu soi cho Dân Thánh, là những người, có thể đem lại cho thế gian, ánh sáng không lụi tàn của Lề Luật. Thiên Chúa đã kiên nhẫn trước sự cứng lòng của vua Pharaô, Chúa chờ ông ăn năn sám hối, thực thi công bình và bác ái, mà thả cho Dân Chúa đi, không bắt họ làm nô lệ cho ông nữa.

“Cắt bì lòng dạ” có ý nói đến việc ăn năn sám hối, quay trở về tuân giữ những gì Chúa truyền dạy. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, giám mục Aphơrát nói về “phép cắt bì lòng dạ”, như ngôn sứ Giêrêmia đã nói: Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Minh ước Thiên Chúa đã lập cho ông Ápraham mà vững bền, thì giao ước cắt bì thiêng liêng này, cũng vững bền chắc chắn.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách ngôn sứ Giôna cho thấy: Dân thành Ninivê bỏ đường gian ác mà trở lại. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50, vịnh gia đã cho thấy: Chúa yêu thích lòng ăn năn sám hốiChúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cũng cùng chung tâm tình đó: Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ, nhưng, chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Nghĩa là, không có cách thức nào để thanh tẩy sự gian ác, ngoài việc, quay trở về với Chúa, tin nhận Chúa, và chay tịnh sám hối như dân thành Ninivê, để được Chúa thanh tẩy, thứ tha.

Dân chúng đòi dấu lạ, nhưng, Đức Giêsu nói: không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giôna. Dân chúng tò mò đòi thấy dấu lạ mới tin, nhưng, với não trạng của họ, Chúa biết chắc: Nếu thấy dấu lạ, họ cũng không tin, như họ đã từng xuyên tạc là Chúa dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Dân thành Ninivê đã sám hối ngay tức khắc khi nghe lời răn đe của ngôn sứ Giôna. Họ bắt đầu ngay thời kỳ chay tịnh: Người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Ơn cứu độ của Chúa là hoàn toàn nhưng không, nhưng, Chúa cần chúng ta cộng tác. Dân thành Ninivê đã cộng tác bằng việc chay tịnh của mình, ước gì chúng ta cũng biết hãm mình ép xác, chay tịnh hồn xác, để cộng tác với ơn Chúa, hầu cho tâm hồn chúng ta được đổi mới hoàn toàn. Ước gì được như thế!Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!