Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ban hành Văn kiện hậu công nghị Tổng giáo phận Hà Nội

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ban hành Văn kiện hậu công nghị Tổng giáo phận Hà Nội

 

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định ban hành Văn kiện hậu công nghị Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 15.8.2023, trước sự chứng kiến của linh mục Alphongso Phạm Hùng, chưởng ấn và linh mục Gioan Nguyễn Văn Toàn, thư ký. Hậu văn kiện mang tên Canh tân đời sống đức tin theo tinh thần công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội, gồm những quy định thực hành, được áp dụng như luật riêng của Tổng Giáo phận, với mong muốn có sự đồng nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động mục vụ trong Tổng Giáo phận. Đây là kết quả của Công nghị theo chủ đề “Canh tân đời sống đức tin” được các thành phần của Tổng Giáo phận đào sâu và thảo luận ở nhiều góc cạnh trong đời sống đức tin, mục vụ… trong thời gian một năm (24.11.2021-24.11.2022) để đưa ra một tài liệu chung kết, là tiếng nói tham vấn chính thức của toàn thể tín hữu Tổng Giáo phận cho Giám mục giáo phận. Nội dung là những định hướng và quy định mục vụ cho Tổng Giáo phận Hà Nội trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhằm giúp các tín hữu sống đức tin một cách hữu hiệu hơn trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!