Phụng vụSuy niệm ngày thường

GẮN BÓ VỚI LỜI CHÂN LÝ

GẮN BÓ VỚI LỜI CHÂN LÝ

(THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên mà giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, xin Chúa cho chúng ta được tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban, và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa.

Gắn bó với lời chân lý là từ khước những ngẫu tượng, tuy nhiên, điều này thật không dễ chút nào, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ.

Gắn bó với lời chân lý là liên kết với Ngôi Lời nhập thể trong Mình và Máu của Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã nói: Sau khi được Mình và Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng, thân xác chúng ta có nằm xuống đất và mục nát đi, thì khi đến thời đến buổi cũng sẽ trỗi dậy, nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa ban ơn phục sinh để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Chính Thiên Chúa là Đấng ban cho loài người phải chết được bất tử, cho loài hư hoại được bất hoại cách nhưng không, bởi vì, sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.

Gắn bó với lời chân lý là tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc ông thái giám người Êthióp đã tin và xin chịu phép rửa: Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philípphê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philípphê làm phép rửa cho ông quan.

Gắn bó với lời chân lý là trổi vang lời tán tụng Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65, vịnh gia đã kêu gọi: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi vang lên lời tán dương Người, Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lời Chúa là Lời Hằng Sống, Bánh Hằng Sống, gắn bó với lời chân lý của Chúa là gắn bó với lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Gắn bó với lời chân lý của Chúa là thông dự vào mầu nhiệm hy tế của Chúa: khước từ những ngẫu tượng, chết đi cho con người cũ, để được phục sinh vinh hiển với Chúa. Ước gì chúng ta dám chấp nhận trả giá khi tin nhận Chúa, khi đi dự tiệc, chúng ta phải để ý xem người ta dọn gì cho chúng ta, để rồi, đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi: dọn lại như thế. Ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta sẽ được sống đời đời, thì chúng ta cũng hãy trở nên của ăn nuôi sống những ai đang cần đến chúng ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!