Phụng vụSuy niệm ngày thường

GIỮ VỮNG NIỀM TIN

GIỮ VỮNG NIỀM TIN

(LỄ THÁNH GIÚTTINÔ 01/06)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giúttinô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Giúttinô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ suy tưởng Mầu Nhiệm Thập Giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng ta thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin.

Thánh nhân là một triết gia và là anh hùng tử đạo. Người sinh tại Phơlavia Nêapôli, ở Samari, trong một gia đình ngoại giáo, đầu thế kỷ II. Sau khi tin Chúa Kitô, người đã viết nhiều tác phẩm bênh vực Kitô giáo. Trong số đó, còn lại hai tác phẩm “Minh giáo” gửi cho hoàng đế Antôniô và “Đối thoại với ông Triphông”, tranh luận với người Dothái. Người cũng mở một trường dạy triết lý ở Rôma. Bị một đồng nghiệp tố cáo, người một lòng son sắt tuyên xưng đức tin trước mặt quan tòa và đã được phúc tử đạo cùng với sáu Kitô hữu khác, quãng năm 165, thời hoàng đế Máccô Aurêliô.

Cương quyết giữ vững niềm tin và tránh mọi tư tưởng sai lầm, đây quả là một thách đố lớn đối với những ai đang hứng chịu những đau khổ tột cùng, ngay cả, ông Gióp cũng phải lên tiếng chất vấn Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Ông Gióp cả gan tranh luận với Thiên Chúa, phải ở trong hoàn cảnh của ông, ta mới hiểu được những lời lẽ táo bạo của ông. Ít lâu nữa, ta sẽ thấy: ông lên án thái độ của chính mình.

Cương quyết giữ vững niềm tin và tránh mọi tư tưởng sai lầm, đây là thái độ của thánh Giúttinô và các bạn tử đạo khi đứng trước quan quyền, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách đã tường thuật: Tổng trấn Rútticô nói: Nếu không tuân lệnh, các ngươi sẽ phải chịu khổ hình không chút xót thương. Thánh Giúttinô trả lời: Chúng tôi ao ước chịu khổ hình vì Đức Kitô, Chúa chúng tôi, để được cứu độ, vì điều ấy mang lại cho chúng tôi ơn cứu độ và làm cho chúng tôi vững tin trước tòa chung thẩm của Chúa là Thiên Chúa và Đấng cứu độ chúng tôi.

Cương quyết giữ vững niềm tin và tránh mọi tư tưởng sai lầm, đây là ơn Chúa ban cho những ai thành tâm yêu mến và khao khát Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giuđa Tông Đồ đã kêu gọi: Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người, trong niềm hoan lạc. Xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Độ chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 62, vịnh gia cũng diễn tả niềm tin yêu Chúa bằng nỗi khao khát: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Kitô. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại việc các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giêsu: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi: Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Đức Giêsu đã lấy quyền của người Con luôn làm theo ý Chúa Cha, vâng phục thánh ý Chúa Cha đến đổ giọt máu giọt nước cuối cùng, để cứu độ chúng ta. Chính nhờ, hằng suy gẫm về Mầu Nhiệm Thập Giá, cho nên, thánh Giúttinô đã có những hiểu biết đúng đắn và sâu sắc về Đức Kitô, khiến thánh nhân đã cương quyết giữ vững niềm tin và tránh được mọi tư tưởng sai lầm. Ước gì ta cũng biết để cho Thập Giá của Đức Kitô cắm sâu vào cuộc đời mình, hầu ta có thể giữ vững đức tin và tránh được những học thuyết sai lạc. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!