Phụng vụSuy niệm ngày thường

HÀNH ĐỘNG THEO Ý CHÚA ĐỂ SINH HOA TRÁI DỒI DÀO

HÀNH ĐỘNG THEO Ý CHÚA ĐỂ SINH HOA TRÁI DỒI DÀO

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần III Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa hướng dẫn chúng ta biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng ta đem lại hoa quả dồi dào là những việc lành phúc đức.

Nếu chúng ta hành động theo thánh ý Chúa Cha, và gắn kết với Đức Kitô, thì chúng ta mới có thể sinh được những hoa trái tốt đẹp. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Đệ Nhị Luật cho thấy: một loạt những chỉ thị về cách sống của các thầy Lêvi. Tất cả đều thấm nhuần ý thức về Thiên Chúa, về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người. Phần thứ hai của bài đọc mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác đối với những việc không đến từ Thiên Chúa, bởi vì, đó chỉ là: những trò ma thuật mà thôi.

Đức Kitô là cây nho thật, chúng ta ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa quả. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế về Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II cho thấy: Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, nhất là qua các cuộc cử hành phụng vụ. Là tư tế, Đức Kitô cầu nguyện cho chúng ta; là thủ lãnh, Người cầu nguyện trong chúng ta; là Thiên Chúa, Người nghe chúng ta cầu nguyện. Vậy, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi Đức Kitô, và tiếng nói của Người trong chúng ta, đừng tách mình khỏi Đức Kitô.

 

Bài đọc một của Thánh Lễ cho thấy: Dân thành Ninivê đã bỏ đường gian ác mà trở về cùng Đức Chúa. Họ đã biết hành động theo ý Chúa, nên Chúa đã rút lại tuyên bố, và không giáng phạt họ.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24, vịnh gia đã cầu xin: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho chúng ta biết: Bộ mặt thế gian này đang biến đi, cho nên, đừng vì những đam mê trần thế mà bỏ quên Thiên Chúa, và lạc xa đường lối, những huấn lệnh của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Sám hối là từ bỏ con đường gian ác như dân thành Ninivê, mà trở về cùng Thiên Chúa, và tin vào Tin Mừng, là tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô đã cho thấy: lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu là lời kêu gọi: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Điều này cho chúng ta thấy trọng tâm của việc loan báo Tin Mừng là kêu gọi: từ bỏ con đường gian ác, quay trở về hành động theo thánh ý Chúa, và tin vào Đức Kitô qua việc gắn kết với Người.

Chúng ta muốn được bình an hạnh phúc, muốn cuộc sống của mình trổ sinh những hoa trái dồi dào, thì chúng ta phải thi hành ý muốn của Chúa Cha, và kết hợp nên một với Đức Kitô, bởi vì, một khi lạc xa đường lối Thiên Chúa, và tách mình ra khỏi Đức Kitô, chúng ta sẽ bước đi trong tăm tối mịt mù, và sẽ chuốc lấy những thất vọng ê chề, vì thế, chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa, để Người dẫn chúng ta đi theo đường chân lý của Người, như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!