Phụng vụSuy niệm ngày thường

Hãy đến với Thánh Thể

28.4 Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

Hãy đến với Thánh Thể

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ những lời rất thân tình, tha thiết: Ngài sẽ ra đi về cùng Cha rồi Ngài sẽ trở lại đón các ông, để Ngài ở đâu, môn đệ cũng ở đó với Ngài. Ngài cho các ông biết sứ mạng của Ngài là đến trần gian để dẫn đưa nhân loại về cùng Chúa Cha, đến sự sống đời đời. Chính Ngài là con đường duy nhất. Ai muốn đến cùng Cha, muốn có sự sống đích thực thì phải qua con đường đó. Nếu từ chối Ngài, không bao giờ chúng ta có thể đạt tới hạnh phúc viên mãn.

Chúa Giêsu khẳng định với người Do Thái : “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.

Lời quả quyết đó không khỏi thắc mắc cho họ, như họ nêu lên ngay từ câu đầu bài Tin Mừng : “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn làm chứng rằng : Ngài chính là nguồn mạch sự sống của con người; Ngài chính là Đấng mang đến cho nhân loại sự sống thần linh; Ngài chính là của ăn nuôi sống linh hồn con người. Nhưng chỉ những ai có đức tin mới có thể đón nhận được sự sống thật nơi Bí tích Thánh Thể, như Chúa Giêsu quả quyết : “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.”

Vì thế, một nguyên lý quan trọng nhất của tế lễ Thánh Thể không phải chúng ta làm cho Thiên Chúa xuống trong những dấu chỉ, nhưng chính Thiên Chúa đến với chúng ta, cho chúng ta được ở trong Ngài, cho chúng ta được liên kết với Ngài, được giao ước với Ngài và được sống với Ngài.

Chúng ta xác tín rằng : Chỉ Thiên Chúa mới có thể trao ban cho con người như lương thực để con người được sống. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, người tín hữu tuyên xưng rằng con người không thể sống mà không có Thiên Chúa. Chỉ có sức sống thần linh mới làm cho con người được sống và sống dồi dào.

Chúng ta luôn nhớ rằng : Bí tích Thánh Thể ban cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta hãy đón nhận lấy Chúa Giêsu như hai môn đệ làng Emmaus, họ đã được Chúa Giêsu chia sẻ trong tiệc bẻ bánh, và từ những người buồn sầu và thất bại họ đã trở thành những người tươi vui.

Chúa Giêsu Thánh Thể luôn luôn làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó! Khi buồn sầu, khi nản lòng, hãy đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật và rước lễ, tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu!

Tin Mừng hôm nay trình thuật lời tuyên bố của Chúa Giêsu về một vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp tới Ngài và tới tất cả những ai tin Ngài, đó là “Bánh Hằng Sống”. Ngài không nói quanh co bóng gió, nhưng rõ ràng minh bạch: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Khi tuyên bố như thế, ngay sau đó, Ngài liền khẳng định: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).

Như một sự tiệm tiến, Chúa Giêsu không chỉ ao ước, cũng như không chỉ có ý định trở thành lương thực cho con người, nhưng Ngài còn thực sự muốn và thực hiện điều đó. Vì thế, Ngài nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”; “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (x. Ga 6, 54-56).

Khi tuyên bố như thế, Chúa Giêsu cho thấy, lương thực Ngài ban tặng chính là lương thực Thần Linh, hoàn toàn khác biệt với những thứ lương thực trong đời thường, bởi vì Bánh mà Đức Giêsu trao ban chính là Ngài.

Khi trao ban cho con người chính bản thân mình, Chúa Giêsu mong muốn được trở thành nguồn nuôi sống và nhất là thông truyền sự sống Thần Linh của Ngài cho nhân loại. Sự liên kết này được thể hiện qua việc ăn Thịt và uống Máu Chúa trong niềm tin. Chính vì thế, thánh Phaolô đã nhắc nhở tín hữu Côrintô: “Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình”.

Nói như thế, thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến việc chuẩn bị và ý thức cách xứng đáng để tương xứng với hồng ân cao trọng mà vì yêu, nên Chúa Giêsu sẵn sàng trao hiến cho con người.

Thánh lễ quả là một dịp rất quý giá để chúng ta ăn uống Chúa, nhờ đó được ở trong Ngài và chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Thế nhưng các lễ nghi Thánh lễ vẫn cứ lập lại hầu như ngày này cũng như ngày khác. Điều đó khiến chúng ta quá quen đến nỗi không còn chú ý. Việc rước lễ cũng thế, có nhiều ngày nó chỉ là hành động theo thói quen không chút ý thức.

Thỉnh thoảng tôi cần phải làm sống lại ý thức khi tham dự Thánh lễ và Rước lễ.

Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta mới cảm nghiệm được thế nào là tình yêu của Chúa Giêsu muốn ở cùng chúng ta, muốn trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Sự sống của Chúa, tình yêu của Chúa luôn ngự trị trong Bí tích Thánh Thể.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!