Phụng vụTư liệu Phụng vụ

Hỏi Đáp Phụng Vụ – Đêm Vọng Phục Sinh

Hỏi Đáp Phụng Vụ – Đêm Vọng Phục Sinh

 Chương trình Tọa đàm chuyên đề “Hỏi đáp phụng vụ” do Ủy ban Phụng tự – Hội đồng Giám mục Việt Nam và Truyền thông Giáo xứ Đaminh Ba Chuông thực hiện. Chương trình đầu tiên nói về phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển, O.P. – Đặc trách Phụng vụ Dòng Đaminh – trình bày.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!