Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo ở Campuchia

Hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo ở Campuchia

 

Một hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo ở Campuchia, với sự cộng tác của giới hàn lâm, đã được tổ chức tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh ngày 14.9.2023. Hội nghị với chủ đề “500 năm tình bạn: Giáo hội và vương quốc Campuchia” được tổ chức bởi khoa lịch sử của Đại học, phối hợp với Hiệp hội Sử học Campuchia và các nhà truyền giáo của Hội Thừa sai Paris (MEP). Tại hội nghị, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Giám quản Tông tòa của Phnom Penh, cùng với nhà sư Phật giáo Yon Seng Yeath đã có bài thuyết trình về mối quan hệ giữa các vị lãnh đạo Công giáo và Phật giáo từ năm 1860 đến nay. Thuyết trình tại hội nghị đầu tiên về Kitô giáo ở Campuchia còn có một số học giả Khmer với nội dung liên quan đến những khía cạnh cụ thể của 5 thế kỷ lịch sử: từ công cuộc chống chế độ nô lệ đến mối quan hệ với bản sắc Khmer, bao gồm cả vấn đề về các bản dịch Kinh Thánh. Đánh giá tầm quan trọng của hội nghị, cha Franco Legnani thuộc Hội Thừa sai Paris đã hiện diện ở Campuchia 30 năm nói: “Tôi nghĩ hội nghị này đã đạt được mục đích, nghĩa là đã tập hợp được các học giả quan tâm đến việc nghiên cứu và đào sâu lịch sử chung của Campuchia và Giáo hội, đồng thời khơi dậy sự quan tâm đến việc tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này”.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!