Tâm tình độc giả

Linh Mục, Người Canh Gác Dân Chúa

Linh Mục, Người Canh Gác Dân Chúa
Linh mục là người cử hành các nghi thức phụng vụ, cử hành hy tế tạ ơn, mà Linh mục còn dâng hiến cuộc sống của mình cho Đức Giêsu Kitô, trong sự hiệp thông mật thiết với Người, Vị Linh mục Thượng Phẩm, Đấng vừa là tư tế vừa là của lễ vẹn tuyền dâng lên Chúa Cha để sinh ơn Cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.
Được tham dự vào chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, không phải do công trạng của bản thân, nhưng là ân huệ nhưng không, là tình thương muôn ngàn đời, là món quà Thiên Chúa tặng ban cho linh mục và cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất Cứu Chuộc thế giới.
Mỗi ngày sống là cơ hội thuận tiện để vị linh mục nhìn lại hành trình ơn gọi trong việc phụng sự Chúa, để trở nên là Thừa sai của Niềm hy vọng giữa một thế giới lan tràn những học thuyết xa lạ, thậm chí đi ngược với chân lý đức tin Công giáo.
Là người canh gác cho dân Chúa, có những lúc linh mục phải nhân danh Chúa, trong lương tâm ngay chính của người tôi tớ Chúa, kêu gọi kẻ gian ác lầm lạc trở về nẻo chính đường ngay. Vì Đức Chúa phán rằng: “nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi” (Ed 33, 7-9);
Linh mục là người quản lý các ân huệ của Thiên Chúa để cứu rỗi các linh hồn và dưỡng nuôi dân Chúa bằng Lời Hằng Sống, theo như ý của Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thày, thì Người ban cho anh em” (Ga 15,16).
Bởi lẽ sứ vụ và đời sống linh mục có một mục đích là đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa, nên đời sống của linh mục không thể nào tách rời với đức tin; qua việc rao giảng Tin Mừng, nhất là cho những người nghèo khổ, bị bỏ rơi hơn cả, linh mục đưa người ta đến với đức tin, củng cố đức tin, cử hành các mầu nhiệm đức tin và chăm sóc các tín hữu với lòng bác ái mục tử, là hoa trái của đức tin. Đời sống của các linh mục là đời sống thực hành đức tin như Giáo hội mong muốn: “Hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.”
Linh mục hiện diện để cộng đồng dân Chúa nhớ đến ân ban cao trọng mà Thiên Chúa dành tặng cho những ai tự nguyện theo Người làm môn đệ. Hơn thế, linh mục còn phải nhớ đến điều quan trọng là trở nên “họa ảnh sống động” của Vị Thày kính yêu qua đời sống, lời nói và việc làm của mình trước mặt người khác; trước hết là các tín hữu được trao phó cho mình săn sóc và phục vụ về mặt thiêng liêng, sau đó là gìn giữ phong hóa trong tinh thần đạo đức, và cuối cùng là làm chứng tá cho các chân lý đức tin có sức mạnh giải phóng con người khỏi những xiềng xích của các ý thức hệ, của tội lỗi và satan.
Hằng ngày, đối diện với Chúa, linh mục ngẫm lại hành trình của những cống hiến, hy sinh với những nỗi ưu tư, khắc khoải của cuộc đời và sứ vụ; nhớ về sự quan phòng kỳ diệu của Chúa và cánh tay yêu thương dẫn dắt của Người; nhớ về quyền năng vô song của Chúa Giêsu, Đấng đã hủy diệt tội lỗi và đánh bại tử thần để khai mở Triều đại Thiên Chúa tràn trề ơn thánh sủng mà Người đã trao ban cho các môn đệ trong sứ vụ truyền giáo: “Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em.”
Dù luôn ý thức về sự bất xứng và mỏng dòn trong bản thân và đời sống, giữa bao gian nan, thử thách, và kể cả những thất bại, nhưng khi công bố và làm chứng nhân đau khổ cho sức mạnh và tình thương cứu độ của Đức Giêsu giữa cộng đoàn dân Chúa, linh mục nhớ lời Thày nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thày” (Ga 15,9). Vì vậy, dựa vào lời thánh Phaolô, linh mục có thể nói: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu” (1Cr15,10). Lm. Jos. Kha

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!