Nghi thứcPhụng vụ

Một Vài Kinh Nguyện Thường Ðọc Trong Các Giờ Cầu Nguyện

Một Vài Kinh Nguyện Thường Ðọc

Trong Các Giờ Cầu Nguyện

 1. Dấu Thánh Giá

Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Amen.

 1. Kinh Truyền Tin

– Ðức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Ðức Bà Maria.

– Và Rất Thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng Maria…

– Này tôi là tôi tớ Ðức Chúa Trời.

– Tôi xin vâng lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng Maria…

– Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

– Và ở cùng chúng con.

Kính mừng Maria…

– Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con

– Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngay khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 1. Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cũng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 1. Kinh Ðức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu xin cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rầy chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 1. Kinh Lạy Cha (Our Father)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 1. Kinh Kính Mừng (Hail Mary)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 1. Kinh Sáng Danh (Glory be)

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 1. Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có  Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 1. Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Ðàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 1. Kinh Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 1. Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn, đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 1. Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con một Ðức Chúa Trời cùng là Cha chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại, lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 1. Mười Ðiều Răn Ðức Chúa Trời

Ðạo Ðức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen.

 1. Sáu Ðiều Răn Hội Thánh

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai:Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy.

 1. Bảy Phép Bí Tích

Ðạo Ðức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải Tội.

Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối.

 1. Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Ðức Chúa Trời, chớ làm biếng.

 1. Mười Bốn Mối

Thương người có mười bốn mối:

– Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

– Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 1. Kinh Phúc Thật Tám Mối

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.

 1. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho con phần xác ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa trời thế nào, thì con cùng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen.

 1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

– Lạy rất thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu.

+ Thương xót chúng con.

– Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Ðức Bà Maria.

+ Cầu cho chúng con.

– Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

+ Cầu cho chúng con.

 1. Phép Lần Hạt Mân Côi

Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà Thánh I-sa-ve. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong Ðền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa.

Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa trời cho Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên Nước Thiên Ðàng.

Năm Sự Sáng (Kinh do ÐTC Gioan Phaolô II lập nên vào ngày 16/10/2002, lời thưa theo bản đề nghị của VietCatholic)

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được luôn sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi thống hối ăn năn. Ta hãy xin cho được ơn sửa đổi tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu Biến Hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa.

 1. Chầu Thánh Thể

– Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

– Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!