Phụng vụSuy niệm ngày thường

MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09)

MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ (08/09)

Sau khi Tổ Tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ. Hôm
nay, lời hứa cứu độ được khai mở bằng biến cố chào đời của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ xuất
thân từ dòng tộc Đavít. Nhờ Mẹ, Đấng Cứu Độ đã xuất hiện cho những ai đặt niềm tin tưởng
vào Thiên Chúa. Cuộc sống của Mẹ là ánh vinh quang rạng ngời chiếu soi trần thế. Vì thế,
chúng ta hãy đem hết tình yêu mến mà họp mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ hôm nay.
Cứu cánh của Lề Luật là Đức Kitô. Người không hủy bỏ, nhưng, đã kiện toàn Lề Luật
bằng cách nâng chúng ta lên tới tinh thần của nó, bởi vì, chữ viết của Lề Luật thì giết chết,
còn Thần Khí mới làm cho sống. Người không trộn lẫn, hoà tan bên này với bên kia, nhưng,
hoán chuyển cách diệu kỳ, khiến điều xưa kia nặng nề và nô dịch, nay trở nên nhẹ nhàng và
tự do.
Khi Thiên Chúa làm người, để con người được thông phần bản tính Thiên Chúa, thì
Người cần có Mẹ là niềm vui đi trước, để chuẩn bị ơn cứu độ lớn lao cho chúng ta: khởi điểm
là biến cố Mẹ Thiên Chúa chào đời, còn tận điểm là biến cố Ngôi Lời mặc lấy xác phàm.
Biến cố Mẹ chào đời là lằn ranh giữa: Lề Luật và ân sủng; nô lệ và tự do; cái cũ và cái
mới; bóng tối và ánh sáng. Nhờ biến cố Mẹ được sinh hạ, chúng ta được đưa tới ánh sáng
chân lý, được giải thoát khỏi thân phận nô lệ; cái mới đã thay thế cái cũ, sự thật đã thay thế
hình bóng.
Sinh Nhật của Đức Maria vượt hẳn cả Sinh Nhật của thánh Gioan, vị tiền hô. Sinh
Nhật của Đức Maria loan báo Sinh Nhật của Đức Giêsu, là khúc dạo đầu của Tin Mừng. Một
người con gái ra đời trong gia đình bà Anna và ông Gioakim đã làm cho niềm hy vọng và
bình minh ơn cứu độ mọc lên chiếu soi thế giới. Chính vì thế, Hội Thánh mời gọi chúng ta cử
hành ngày lễ này trong tâm tình hân hoan, cảm tạ.
Ngày Sinh Nhật của Ðức Giêsu Con Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ,
thì hôm nay ngày Sinh Nhật của Thánh Mẫu Người, ước gì chúng ta cũng được dư tràn muôn
phúc lộc, và bình an của Chúa! Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!