Phụng vụSuy niệm ngày thường

Người Đã Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

Thứ Bảy 08.04.2023
Người Đã Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

Thứ Bảy Tuần Thánh – Lễ Vọng Phục Sinh

St 1,1 – 2,2 • Tv 103,1-2a.5-6.10 và 12.13-14a.24 và 35c (Đ. x. c.30) • St 22,1-18 • Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1) • Xh 14,15 – 15,1a • Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. x. c.1b) • Is 54,5-14 • Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a) • Is 55,1-11 • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3) • Br 3,9-15.32 – 4,4 • Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c) • Ed 36,16-17a.18-28 • Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2) • Mt 28,1-10

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 16 tháng tư 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát – thêu

1 Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Đã Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

Này là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ, alleluia. Chúng ta hãy hát mừng ngay từ tối nay vì Chúa đã sống lại. Chúa Cha đã phục sinh Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Ngài rất mực yêu mến vì Con của Ngài đã trao ban sự sống của mình cho muôn loài. Chúng ta hãy sống niềm vui Phục Sinh, hãy mừng vui lên trong Chúa. Đêm nay, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, tội lỗi, buồn sầu, … Người mở cho chúng ta cánh cửa của sự sống mới và vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Đêm nay, hãy bỏ đi buồn sầu vì Đức Kitô là Bình an và là Đường đi cho chúng ta. Đêm nay, Người cho chúng ta thấy rõ ơn gọi làm con Chúa. Người không còn ở trong mộ và chúng ta không tìm Đấng Hằng Sống giữa những kẻ chết. Các bà đã gặp Người sống lại, các môn đệ sẽ gặp lại Người. Trong đức tin, chúng ta đã biết Người hằng sống. Trong đêm nay, chúng ta nhận cùng một sứ vụ mà Người trao cho các bà: “(anh) chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” Hãy là chứng nhân của hy vọng vào Đấng Phục Sinh.

Maria Thiên Hương

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!