Phụng vụSuy niệm ngày thường

NHẤT TRÍ & YÊU THƯƠNG

NHẤT TRÍ & YÊU THƯƠNG

(THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy: được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.

 

Đồng tâm nhất trí và đoàn kết yêu thương là câu trả lời xác thực cho những ai muốn chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô kêu gọi: Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.

Đồng tâm nhất trí và đoàn kết yêu thương là hiệp nhất trong cùng một đức tin, và sống điều mà chúng ta tuyên xưng khi chịu Phép Rửa, bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Anh em đã được dẫn tới bể nước thánh tẩy, như Đức Kitô được đưa từ thập giá tới phần mộ đàng kia trước mặt anh em. Rồi mỗi người được hỏi có tin vào danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không. Anh em đã nói lên lời tuyên xưng đức tin có sức cứu độ, và được dìm ba lần trong nước, rồi trồi lên. Như thế, anh em vừa diễn lại cách tượng trưng việc Đức Kitô chịu mai táng ba ngày trong phần mộ.

Đồng tâm nhất trí và đoàn kết yêu thương là tâm tình sám hối, quay trở về với Đấng tác tạo và cứu độ chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô kêu gọi dân chúng: Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến.

Đồng tâm nhất trí và đoàn kết yêu thương là thái độ biết ơn, nhìn nhận Chúa là Cha yêu thương quan phòng mọi sự cho chúng ta, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 8, vịnh gia đã ca ngợi: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, Người giải thích Thánh Kinh và sai các ông đi làm chứng cho Người: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đức Phaolô VI đã từng nói: Con người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Thật vậy, làm chứng cho Chúa là phải làm chứng bằng chính đời sống của mình, như lời Đức Giêsu đã từng dạy: Cứ dấu này, người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em hãy yêu thương nhau. Đồng tâm nhất trí và đoàn kết yêu thương là một lời chứng sống động có sức thuyết phục hơn cả, bởi vì, đây chính là căn tính của chúng ta, xuất phát từ sự hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa, qua trung gian Đức Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Ước gì chúng ta biết tận dụng các phương tiện Chúa ban: là Lời Chúa và các Bí Tích, để làm chứng cho Chúa bằng một đời sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!