Phụng vụSuy niệm ngày thường

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP

NHỜ ƠN CHÚA GIÚP

(THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chính nhờ ơn Chúa giúp, mà chúng ta biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi, đồng thời, biết thi hành bác ái để thánh hóa xác hồn. Xin Chúa cho chúng ta được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng lễ Vượt Qua.

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể thực hiện được ba việc chính của Mùa Chay là: ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Không có ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ không dám đối mặt với những khó khăn thử thách. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Dân Số cho thấy: Nơi Thiên Chúa muốn đưa chúng ta tới thật là tuyệt diệu, nhưng, đường đi thì cheo leo, quân thù thì hung hãn, là vì sự dữ ở ngay trong chúng ta, như một thứ nội công. Tại Cađê, dân Ítraen đã sống trong một tình huống tương tự: Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Ítraen, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám. Anh em đã không muốn tiến lên, đã cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã kêu ca lẩm bẩm. Trong việc ấy, anh em đã không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em.

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể đón nhận thập giá của Đức Kitô. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói: Ước chi những hoạt động trong đời sống hiện tại không làm chúng ta lo âu hay tự mãn, đến nỗi, không đem tất cả lòng yêu mến, mà cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đấng cứu chuộc chúng ta, bằng cách noi theo các gương sáng của Người. Chúng ta rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng, đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới không bội phản, thất trung cùng Chúa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Xuất Hành cho thấy: Đức Chúa bừng bừng nổi giận với Dân của Người, bởi vì, họ đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó và tế nó. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105, vịnh gia đã kêu xin: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương Dân Ngài. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môsê chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ Dân.

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới tin tưởng vững vàng vào tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Chính Môsê là người đã cầu xin cho Dân Chúa: Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại Dân của Ngài. Môsê là hình ảnh tiên trưng cho Đức Giêsu: Nhờ sự can thiệp của Môsê, mà Đức Chúa đã tha cho Dân của Người; Nhờ Đức Giêsu, mà nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa. Điều này cũng tiên báo trước Đức Giêsu sẽ dùng chính cái chết của mình, để cứu chuộc… cả những kẻ chống đối, loại trừ mình, với lời bào chữa cho họ: Xin Cha tha cho họ, bởi vì, họ không biết việc họ làm. Như cây “hương mộc” vẫn tiết ra hương thơm cho cả chiếc rìu chặt nó, tình yêu cứu chuộc của Chúa vẫn tuôn đổ trên những kẻ bách hại mình. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được phần nào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta mau mắn đáp lại tình yêu ấy, mà hưởng ơn cứu độ của Người. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!