Phụng vụSuy niệm ngày thường

NHỮNG HOA QUẢ DỒI DÀO

NHỮNG HOA QUẢ DỒI DÀO

(THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết lấy cuộc đời mà bày tỏ cho mọi người thấy: sức sống của Đức Kitô phục sinh, Đấng chiến thắng tử thần; giờ đây, chúng ta đã nhận lãnh mầm sống Người ban tặng, thì xin cho chúng ta biết mang lại những hoa quả dồi dào.

Những hoa quả dồi dào có được nhờ lòng trung thành, mà trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã kêu gọi: Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Dù phải chết, ngươi hãy phấn đấu cho sự thật, và ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ bênh vực ngươi. Ai thắng thì không hề bị cái chết thứ hai làm hại.

Những hoa quả dồi dào có được nhờ sống thuận hòa bác ái với nhau, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Phungienxiô cũng cùng chung tâm tình với thánh Phaolô khi kêu gọi: Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí.

Những hoa quả dồi dào có được nhờ sự hiệp nhất yêu thương, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ kể lại: Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

Những hoa quả dồi dào có được nhờ lòng tin tưởng đặt nơi Thiên Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 92, vịnh gia đã cho thấy: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Hoa quả của ơn cứu độ có được từ trái của cây thập giá: khi Đức Giêsu bị giương cao. Qua đau khổ của thập giá, ắt sẽ đến vinh quang, đó là quy luật của ơn cứu độ. Những hoa quả dồi dào có được phải kinh qua thử thách của lòng trung thành: tuân giữ những gì Chúa dạy; sống hòa thuận, bác ái, trong tình hiệp nhất yêu thương; nhất là, hoàn toàn đặt niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết chiêm ngắm Đấng chịu giương cao trên thập giá vì chúng ta, để chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!