Phụng vụSuy niệm ngày thường

NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

(Thứ Sáu Tuần 24)

 

Lời Tổng Nguyện, mà các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin suốt Tuần 24 Thường Niên này là: xin cho chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, để nghiệm thấy tình Chúa yêu thương.

 

Có một mối liên hệ biện chứng giữa việc tôn thờ Chúa và cảm nhận được tình yêu của Người. Đứa con học xa nhà, cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, thì sẽ cố gắng học hành, chứ không dùng tiền cha mẹ gửi cho để chơi bời lêu lổng… Tình yêu của cha mẹ thì rõ ràng, vậy mà có những đứa con không nhận ra, còn tình yêu của Chúa thì mầu nhiệm, cao vời khôn ví, sao chúng ta có thể nhận ra được?

 

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho Thánh Lễ hôm nay cho thấy: Chúa chỉ mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Trong bài đọc một, thánh Phaolô đã nói cho ông Timôthê biết: Những kẻ kiêu căng, những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.

 

Đúng như lời của Thánh Vịnh 48: Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc: “Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình!” Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Những kẻ kiêu căng, giàu có thì cậy dựa vào chính mình, vào của cải của mình, còn những người nghèo khó, chỉ biết đặt niềm trông cậy vào một mình Chúa, nên họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, mới khám phá ra được mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm Nước Trời.

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: Có những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Phụ nữ và trẻ con là những người bé mọn, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nhưng, bà Madala lại là Tông Đồ của các Tông Đồ, người đầu tiên được Chúa trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

 

Những kẻ bé mọn là những kẻ dễ dàng đón nhận Tin Mừng cứu độ. Các thánh tử đạo là những người bé mọn, nên đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và các ngài đã sẵn sàng đổ máu mình ra để làm của lễ phụng thờ dâng lên Thiên Chúa.

 

Ước gì chúng ta cũng biết trở nên đơn sơ, bé nhỏ để cảm nghiệm được phần nào mầu nhiệm tình yêu cao sâu của Chúa, hầu, chúng ta có thể thờ phượng Chúa cho phải đạo, như Lời Tổng Nguyện, mà Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu xin trong suốt Tuần 24 Thường Niên này.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!