Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin

Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin

 

Ngày 1.7.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Víctor Manuel Fernández, người Argentina, làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong thư gởi cho vị tân Tổng trưởng, Đức Thánh Cha nhắc về ý nghĩa của sứ mạng mới này, đó là giữ gìn đức tin bằng cách quan tâm đến huấn quyền trong quá khứ và gần đây của Giáo hội: “Huynh trao phó cho hiền đệ một nhiệm vụ mà huynh cho là rất cao quý. Mục đích chính của Bộ là bảo vệ giáo huấn xuất phát từ đức tin… Bộ mà Hiền đệ sẽ chủ trì, có những thời điểm trước đây đã sử dụng những phương pháp không xứng hợp, là thay vì thăng tiến sự hiểu biết thần học, thì lại đuổi bắt những sai lạc về giáo lý. Những gì huynh mong đợi từ hiền đệ chắc chắn là một điều gì đó rất khác”.

Đức cha Víctor Manuel Fernández, Tổng Giám mục giáo phận La Plata ở Argentina, sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào giữa tháng 9. Ngài kế vị Đức Hồng y Luis Francisco Ladaria Ferrer, 79 tuổi đã điều hành Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2017. Sinh năm 1962 ở tỉnh Cordonban, Đức cha Fernández từng là khoa trưởng của Đại học Công giáo Argentina. Năm 2017, ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đức tin và Văn hóa của HĐGM Argentina làm Tổng Giám mục giáo phận La Plata từ tháng 6.2018.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!