Thánh caThư viện

Thánh Ca Tuần Thánh

Thánh Ca Tuần Thánh

1.Thờ lạy Chúa Tình Yêu – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=rSCNP7mND1k&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOfficial

 

 

2.Suy Tôn Thánh Giá – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=BUZZIBzKwqw&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

3.Bàn Thánh Huyền Diệu – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=S4jq9APvBRU&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOfficial

 

 

4.Thánh Thể Cực Linh – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=YPaUdO7ptK0&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

5.Kính Thờ Mình Máu Chúa – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=AjVqqHLO6Dg&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

6.Chúa Tình Yêu

https://www.youtube.com/watch?v=p6EJ_senrs0&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

7.Giêsu Vua Hiển Linh– THANH HOÀI x TỐP CA EXODUS | St: Phạm Đức Huyến

https://www.youtube.com/watch?v=aWtuxNBzk94&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOfficial

 

 

8. Chiều Buồn Canvê – Sáng tác : Phạm Đức Huyến | Ca sĩ : Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=gHdO0tKYBC0&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!