Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

THỜ PHƯỢNG CHÚA và YÊU MẾN NHAU

THỜ PHƯỢNG CHÚA và YÊU MẾN NHAU

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình: biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.

 

Thờ phượng Thiên Chúa và yêu mến mọi người được thể hiện trong đời sống hằng ngày qua lòng tin cậy mến của chúng ta. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô đã ca ngợi các tín hữu Thêxalônica: Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Anh em đã quay về với Thiên Chúa để phụng sự Người là Đấng hằng sống, chân thật, để chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến. Xin Chúa Giêsu cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết.

Cũng vậy, trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Inhaxiô thành Antiôkhia cũng đã tự hào vì hội thánh Ximiếcna khi nói: Tôi nhận thấy anh chị em không hề nao núng và giữ vững đức tin một cách tuyệt vời, như những người đã chịu đóng đinh cả xác lẫn hồn vào thập giá của Chúa Giêsu Kitô, và được củng cố trong đức mến nhờ máu thánh của Người.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Đệ Nhị Luật cho thấy: Thiên Chúa uy nghi cao cả, thờ phượng Người thật là chính đáng và phải đạo. Thiên Chúa oai phong rực rỡ khiến Dân Chúa phải cầu xin với Môsê: Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Chính vì thế, Thiên Chúa phán: Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy.

 

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 94, vịnh gia đã kêu gọi: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho thấy: Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người. Những người không bị những ràng buộc tình cảm gia đình, thì sẽ hoàn toàn tự do, toàn tâm toàn lực mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Tung Hô Tin Mừng: Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đức Giêsu chính là Ánh Sáng, là Vầng Đông phá tan bóng tối của sự chết. Những lời Người giảng dạy là ánh sáng soi dẫn cho những ai đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, biết tìm về con đường sự sống.

Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô đã cho thấy: Đức Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền, bởi vì, Đức Giêsu là ngôn sứ của các ngôn sứ, Gioan Tẩy Giả được gọi là ngôn sứ vĩ đại, ấy thế mà, ông cũng chỉ dám nhận mình là ngọn đèn, còn Chúa mới chính là Ánh Sáng; ông là phụ rể, còn Chúa mới là chú rể; ông là người dọn đường, còn Chúa mới là Đấng phải đến.

Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Chỉ có Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta mới có quyền uy như thế. Trong Đức Kitô, chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, vì thế, Thiên Chúa không còn xa cách, khiến chúng ta sợ hãi như trong bài đọc một của ngày lễ hôm nay, giờ đây, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, không như người đầy tớ khiếp sợ ông chủ hà khắc, nhưng là, con thơ kính sợ Cha hiền, và một khi, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa như Cha của mình, thì đồng nghĩa, chúng ta phải yêu thương hết tất cả mọi người, bởi vì, tất cả chúng ta đều là con cái của Cha trên trời. Ước gì chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người, như ơn xin mà các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình trong suốt Tuần IV Thường Niên này. Ước gì được như thế Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!