Phụng vụSuy niệm ngày thường

THÔNG PHẦN BẢN TÍNH THIÊN CHÚA

THÔNG PHẦN BẢN TÍNH THIÊN CHÚA

(LỄ TRUYỀN TIN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Truyền Tin này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng ta tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng ta cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người.

Chín tháng trước Lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố này được thánh Luca tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của người. Phụng vụ ngày hôm nay được soi sáng nhờ lời của tác giả Thánh Vịnh 39. Lời này đã được tác giả thư Hípri đặt lên miệng Đức Kitô, khi Người bước vào trần gian: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.

Chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa đã muốn đến xây nhà ở giữa chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất tường thuật lại việc Đavít muốn xây nhà cho Chúa, nhưng Chúa đã phán: Ta báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà. Khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, Ta sẽ cho dòng giống ngươi -tức là một trong số các con ngươi- đứng lên kế vị ngươi, và Ta sẽ củng cố vương quyền của nó. Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà Ta cũng như trong vương quốc của Ta đến muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ được củng cố.

Chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa đã nhập thể làm người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả đã quả quyết: Phải nhắc đi nhắc lại rằng Người chỉ là một hữu thể duy nhất, vừa thật sự là Con Thiên Chúa, vừa thật sự là con của loài người. Người là Thiên Chúa, bởi lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Người là một con người, bởi Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa muốn đến ở cùng chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã tiên báo: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen, nghĩa là, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa, bởi vì, Đức Giêsu đã tự nguyện  vâng phục Chúa Cha đến trần gian, như trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thư gửi tín hữu Hípri đã nói: Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 39, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: Này con xin đến!

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại việc sứ thần Gáprien đến truyền tin cho Đức Maria. Ơn cứu độ của Chúa chính là ơn làm cho chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Chúa đã đi bước trước để mời gọi chúng ta, vấn đề là, chúng ta có mau mắn đáp lại lời mời gọi đó, để ơn cứu độ được thành toàn nơi chúng ta hay không mà thôi. Đức Maria đã phải trả giá thế nào khi thưa tiếng “xin vâng”? Ước gì chúng ta cũng biết sử dụng tự do của mình để can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa như Mẹ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!