Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Toà Thánh: Chính sách phát triển phải đặt con người ở trung tâm

Toà Thánh: Chính sách phát triển phải đặt con người ở trung tâm

Phát biểu tại phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Dân số và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhắc lại các chiến lược giảm sinh do nguyên tắc lợi nhuận, không đóng góp cho sự phát triển con người toàn diện, và cho rằng đó là một “nền văn hoá vứt bỏ”.

Đức TGM Gabriele Caccia

Đức TGM Gabriele Caccia 

Đức Tổng Giám mục lưu ý, hiện nay nhiều chính sách phát triển tiếp tục phản ánh quan điểm coi con người như một trở ngại cho sự phát triển, hoặc như một phương tiện sản xuất được khai thác theo các nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận và hiệu quả. Tuy nhiên, các chính sách coi sự gia tăng dân số là một sức mạnh ngăn chặn việc sử dụng các chiến lược giảm sinh là mâu thuẫn với phẩm giá vốn có của con người, và góp phần vào điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “nền văn hoá vứt bỏ”.

Đại diện Toà Thánh khẳng định: “Tôn trọng sự sống từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của mọi người phải luôn là trung tâm của các chính sách phát triển.”

Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, một yếu tố chính cho sự phát triển con người, và là liều thuốc giải độc hiệu quả cho nghèo đói và loại trừ xã hội. Do đó, cần cấp thiết đưa ra một cam kết đổi mới đối với các mô hình giáo dục, đề cao mục đích nội tại của giáo dục, cho phép mỗi người nhận ra tiềm năng của mình, đồng hoá các giá trị và đức tính cơ bản, và trên những nền tảng đó định hình tương lai của chính mình.

Về vấn đề này, Đại diện Toà Thánh nhấn mạnh vai trò “không thể thay thế và không thể chuyển nhượng” của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, do đó không thể uỷ thác giáo dục hoàn toàn cho các chủ thể và tổ chức khác trong xã hội. Tuy nhiên, ngài lưu ý, “một số ý thức hệ miêu tả cha mẹ như một rào cản đối với sự hoàn thiện cá nhân và phúc lợi của con cái” và do đó phủ nhận “quyền ưu tiên” của cha mẹ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục sẽ được trao cho con cái. Ngài nói: “Điều này càng trở nên đáng lo ngại hơn khi trẻ em bị bỏ rơi với các chương trình giáo dục tương đối hóa và tầm thường hoá trải nghiệm tình yêu, không có định hướng và hướng dẫn thích hợp từ cha mẹ và người giám hộ hợp pháp.”

Kết thúc, Đức Tổng Giám mục Caccia nhắc lại cam kết của Toà Thánh trong việc tích cực thúc đẩy “việc tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng phù hợp với phẩm giá của con người và ơn gọi chung của chúng ta đối với tình huynh đệ”.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-04/toa-thanh-chinh-sach-phat-trien-con-nguoi-trung-tam.html

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!