Chưa phân loại

Tòa Thánh tăng cường cộng tác bảo vệ trẻ em.

 

 

Tòa Thánh tăng cường cộng tác bảo vệ trẻ em.

Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên và Bộ Loan báo Tin mừng tăng cường cộng tác với nhau để chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

Hôm 21 tháng Tư năm 2023, một hiệp định về sự cộng tác theo chiều hướng này đã được ký kết giữa Ðức Hồng y Sean Patrick O’Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã được ký kết, qua đó hai cơ quan Tòa Thánh cam kết cộng tác tích cực với nhau để phục vụ các nạn nhân và các Giáo hội địa phương, theo lời kêu gọi của Ðức Thánh cha, để Giáo triều Roma hiện diện trong đời sống của mỗi giáo phận, đặc biệt trong các miền truyền giáo. Hai cơ quan của Giáo triều sẽ trao đổi thông tin, tài nguyên và huấn luyện nhắm phục vụ các nạn nhân, các Giáo hội địa phương và sau cùng là các giám mục”.

Sự cộng tác nhắm phát triển các thể thức hữu hiệu nhất dựa trên kinh nghiệm đã thấy nơi các nạn nhân trong các thủ tục liên hệ.

Hiệp định có giá trị ba năm và việc phát triển sự cộng tác với nhau giữa hai cơ quan sẽ được trình bày trong phúc trình hằng năm. Hiện nay, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên cũng đang tiếp xúc với các cơ quan khác của Tòa Thánh có liên hệ tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong toàn Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Hồng y O’Malley, Dòng Capuchino, người Mỹ và cũng là Tổng giám mục Giáo phận Boston, cho biết ngài hy vọng sẽ có sự can dự của các Hội đồng Giám mục thuộc các xứ truyền giáo trong lãnh vực này, đặc biệt khi các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên mong muốn các giám mục, trong các phúc trình 5 năm gửi về Tòa Thánh, cũng có nói đến vấn đề bảo vệ trẻ em và những trình thuật về những thách đố cũng như những thành công. Các cuộc viếng thăm đó cũng là cơ hội trao đổi giữa các giám mục với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em.

Về phần Ðức Hồng y Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, trong cuộc phỏng vấn, ngài coi hiệp định vừa nói là một sự tiến triển tích cực, hợp với tinh thần đồng hành mà Ðức Thánh cha cổ võ trong Tông hiến mới “Các con hãy loan báo Tin mừng” về Giáo triều Roma, theo đó các cơ quan Tòa Thánh được kêu gọi cộng tác, học hỏi, trao đổi thông tin và giúp đỡ nhau.

Qua hiệp định này, Bộ Loan báo Tin mừng mở cho Ủy ban Tòa Thánh nhiều lãnh vực Giáo hội mà Bộ phụ trách, liên quan tới các giáo phận, và đặc biệt trong lãnh vực huấn luyện: huấn luyện cho các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Ðồng thời, Ủy ban Tòa Thánh có thể giúp Bộ, cũng như các Hội đồng Giám mục thuộc các miền truyền giáo, hiểu rõ hơn ảnh hưởng của nạn lạm dụng đối với đời sống con người và các cộng đoàn.

Ngoài ra, Ðức Hồng y Tagle nhận xét rằng: “Giáo hội Công giáo tại các miền truyền giáo thường là những cộng đoàn thiểu số, chúng tôi hy vọng với sáng kiến này, các Giáo hội địa phương có thể trở thành men trong xã hội, một đóng góp cho xã hội trong lãnh vực này”.

(Vatican News 21-4-2023)

  1. Trần Ðức Anh, O.P.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!