Góc tư vấn

Tôi nên làm gì khi quên mất việc đền tội của mình?

Khi xưng tội xong, Chúa tha tội cho chúng ta và cha giải tội giao cho chúng ta việc đền tội. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên những gì vị linh mục ấy bảo tôi phải làm?

Chúa Kitô, vị thầy thuốc của linh hồn và thể xác, ban cho chúng ta một đời sống mới trong các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tuy nhiên, sự sống này có thể bị suy yếu và thậm chí mất đi vì tội lỗi. Vì lý do này, Giáo Hội tiếp tục công việc chữa lành và cứu độ của mình qua các bí tích chữa lành: Bí tích Giải tội (còn gọi là Bí tích Hòa giải) và Bí tích Xức dầu Bệnh nhân.

Xưng tội và đền tội

Sau khi xét mình cẩn thậncảm thấy đau buồn vì tội lỗi của mình và quyết tâm không tái phạm, chúng ta đi xưng tội với linh mục, là thừa tác viên của bí tích này. Sau khi ban phép giải tội để tha thứ cho chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cha giải tội ấn định cho chúng ta việc đền tội. Đây là việc chu toàn một số hành vi đền tội nào đó (cầu nguyện hoặc việc làm) để sửa chữa những thiệt hại do tội lỗi gây ra.

Tôi đã quên mất việc đền tội của mình

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta sao nhãng hoặc chần chừ, và cuối cùng chúng ta có thể quên đi điều cha giải tội bảo chúng ta phải làm. Chúng ta phải làm gì trong trường hợp đó?

Aleteia đã hỏi Cha José Luis Solís Rincón, một chuyên viên giáo luật, và ngài đã đưa ra câu trả lời như sau:

 

Trong trường hợp đó, người ta tự nhiên biết rằng có một việc đền tội, cho dù họ không nhớ đó là gì. Họ hầu như luôn luôn phải đến với Bí tích Thánh Thể và cầu nguyện một điều gì đó. Vậy bây giờ, nếu chúng ta biết các linh mục của mình, thì chúng ta cũng biết vị nào yêu cầu bạn lần chuỗi Mân Côi hay đọc Kinh Lạy Cha. Thông thường nếu chúng ta quên điều gì đó thì đó là vì nó là điều quá đỗi thông thường.
Hãy đi và đọc kinh Kính Mừng hoặc Kinh Lạy Cha, và lần tới khi bạn đi xưng tội, hãy nói với cha giải tội rằng bạn không nhớ việc đền tội của lần xưng tội trước. Thêm vào đó, hãy nói với ngài những gì bạn đã cầu nguyện và ngài sẽ cho bạn biết nếu bạn cần thêm điều gì đó vào việc đền tội mới của mình.

Đền tội và bồi thường
Về mức độ nghiêm trọng của tội lỗi và việc đền tội phải thực hiện, Đức Giám mục Victor Alejandro Aguilar Ledesma nói với Aleteia rằng: “Việc đền tội được chỉ định tùy theo tội lỗi. Đừng giả vờ rằng, nếu bạn lấy cắp 5.000 đô-la, bạn chỉ cần đọc kinh Lạy Cha mà thôi. Bạn phải trả lại số tiền đó. Nếu bạn làm vỡ cửa sổ, bạn phải trả tiền cho điều đó; nếu bạn đã nói xấu ai đó, bây giờ hãy nói tốt và cầu nguyện cho người đó. Cùng với lời cầu nguyện còn có việc bồi thường.


Tác giả: Mónica Muñoz
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!