Phụng vụSuy niệm ngày thường

TRUNG THÀNH ĐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

TRUNG THÀNH ĐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

(THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH)

 

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho những ai tin vào Chúa được tái sinh nhờ nước thánh tẩy để nên một với Đức Kitô, xin Chúa thương phù trì, giúp chúng ta luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành đáp lại tình thương của Chúa.

Trung thành đáp lại tình thương của Chúa để được hưởng sự sống muôn đời, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Trở thành chứng nhân là đem cả đời mình ra đánh cuộc, là chấp nhận cái chết để được sống muôn đời: Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh.

Trung thành đáp lại tình thương của Chúa, bởi vì, Đức Kitô đã hiến tế vì chúng ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô đã nói: Người đã chịu đóng đinh vào thập giá thay cho mọi người và vì mọi người, để nhờ một mình Người chịu chết vì mọi người, tất cả chúng ta được sống trong Người, bởi vì sự sống đó không thể bị sự chết khuất phục hay bị hư hoại theo luật tự nhiên.

Trung thành đáp lại tình thương của Chúa bằng cách sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại: Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Trung thành đáp lại tình thương của Chúa bằng lòng biết ơn, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115, vịnh gia đã cho thấy: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong bài Tin Mừng, ông Phêrô nói cùng Đức Giêsu: Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúa mới có Lời đem lại sự sống đời đời. Trung thành đáp lại tình thương của Chúa là kiên trì nhẫn nại bước đường lối của Chúa, trung thành tuân giữ những gì Chúa dạy. Lời Chúa như hai thanh sắt của đường ray, các bánh xe trung thành chạy trên hai lằn ranh đó, thì đoàn tàu được an toàn và được sống, chệch khỏi đường ray, đoàn tàu sẽ gặp nguy hiểm và sẽ bị thiệt mạng. Ước gì chúng ta luôn biết để cho Lời Chúa soi dẫn, dẫu biết rằng: đi theo đường lối Chúa, chúng ta sẽ bị thế gian khinh chê, nhạo cười, nhưng, chúng ta hãy cứ trung thành tiến bước, Chúa sẽ không làm cho chúng ta thất vọng bao giờ. Ước gì được như thế!Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!