Phụng vụSuy niệm ngày thường

TRUNG THÀNH VỚI CHÚA SUỐT ĐỜI

TRUNG THÀNH VỚI CHÚA SUỐT ĐỜI

(Lễ Thánh Tanítlao)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của lễ thánh Tanítlao hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Để làm vinh danh Chúa, thánh Giám Mục Tanítlao đã ngã gục dưới lưỡi gươm những kẻ bách hại mình, xin Chúa cho chúng ta cũng được một niềm tin vững mạnh, giúp chúng ta trung thành với Chúa suốt cuộc đời chúng ta.

Trung thành với Chúa suốt cuộc đời là giữ vững đức tin vào Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, và Người luôn mời gọi chúng ta cố gắng giữ đức tin cho sống động: Ai nghe tiếng Ta và ra mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy. Ta sẽ dùng bữa với người ấy, người ấy sẽ dùng bữa với Ta. Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng ở trên thiên đàng của Thiên Chúa.

 

Trung thành với Chúa suốt cuộc đời là luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Síprianô nói: Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng.

Trung thành với Chúa suốt cuộc đời là can đảm làm chứng cho Đức Kitô, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc các Tông Đồ mạnh dạn tuyên bố trước Thượng Hội Đồng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.

Trung thành với Chúa suốt cuộc đời là trông cậy vững vàng vào sự giải thoát của Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia đã cho thấy: Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan nói: Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Trung thành với Chúa suốt cuộc đời là tin nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Ai tin sẽ được cứu độ; biết mình là bệnh nhân, thì ta mới cần đến Đức Kitô, là Đấng chữa lành; biết mình là tội nhân, thì ta mới cần đến Đức Kitô, là Đấng cứu độ. Ai mở lòng ra đón nhận sẽ được tuôn đổ đầy tràn ơn cứu độ. Ai cảm nghiệm được tình yêu Chúa sẽ mau mắn đáp lại tình yêu đó, cho dẫu, hy sinh cả tính mạng mình, như thánh Giám Mục Tanítlao đã ngã gục dưới lưỡi gươm của những kẻ bách hại mình, ước gì chúng ta cũng có được một niềm tin vững mạnh, để trung thành với Chúa suốt cả cuộc đời. Ước gì được như thế!

 Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!