Phụng vụSuy niệm ngày thường

TỪ CÕI CHẾT BƯỚC VÀO CÕI SỐNG

TỪ CÕI CHẾT BƯỚC VÀO CÕI SỐNG

(THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban những Bí Tích Vượt Qua, để đưa chúng ta từ cõi chết bước vào cuộc sống, xin Chúa tuôn đổ hồng ân dồi dào: cho Dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng ta sẽ tận hưởng đời sau.

 Từ cõi chết bước vào cõi sống là đi từ đau khổ đến vinh quang, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã nói: Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tuông cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.

Từ cõi chết bước vào cõi sống là đi theo Đức Giêsu trong đau khổ, để được ở với Người trong vinh quang, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Anattaxiô Antiôkia đã nói: Đức Kitô phải chịu khổ hình. Cuộc Thương Khó không thể nào không xảy ra, như Người đã quả quyết. Thật vậy, những ai không biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người, thì Người gọi là những kẻ chậm tin và tối dạ. Quả thế, Người đã rời bỏ vinh quang mà Người vẫn được hưởng nơi Chúa Cha trước khi có thế gian, để đến cứu độ dân Người. Ơn cứu độ là sự thập toàn chỉ được thực hiện qua cuộc Thương Khó và do Đấng khơi nguồn sự sống của chúng ta.

Từ cõi chết bước vào cõi sống là dìm mình vào trong Phép Rửa của Đấng chịu treo trên thập giá, để ta được thứ tha tội lỗi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô kêu gọi dân chúng: Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.

Từ cõi chết bước vào cõi sống là một lời hứa chắc chắn cho những ai đặt tin cậy nơi Chúa, vì thế, trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã quả quyết: Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: bà Maria Mácđala đứng bên mộ khóc, và bà đã trả lời cho hai thiên thần biết, lý do tại sao bà đứng đây khóc: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu, và khi tưởng Đức Kitô là người làm vườn, thì bà nói: Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. Lòng yêu mến đã đốt cháy tâm trí bà, cho dù, các môn đệ đã bỏ mộ ra về, bà vẫn không chịu về. Bà cố tìm Đấng bà chưa được gặp, vừa khóc vừa tìm, và vì bà khao khát kiếm tìm, cho nên, bà được gặp thấy Chúa. Lòng kiên trì nhẫn nại luôn là sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn thử thách của đêm tối đức tin: Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát, bởi vì, nếu lòng ao ước bị suy giảm khi gặp thử thách, thì đó không phải là ao ước thật. Đức Giêsu đã gọi đích danh bà, cách riêng tư cá vị. Đấng mà bà đôn đáo tìm kiếm, thì cũng chính là Đấng đang soi sáng trong tâm hồn bà, để bà tìm gặp thấy Người. Ước gì chúng ta cũng có được lòng khao khát Chúa như bà Maria Mácđala. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!