Góc tư vấn

Về ngăn trở họ hàng

Về ngăn trở họ hàng
➥ Hỏi:
– “Thua cha, có 1 bai đăng cha đa nói về cách tính họ hàng, con vẫn chưa hiểu lam. Xin cha giải thich truờng hop của con. Ong ngoai con va bà ngoai anh ấy la 2 chị em. Vay con xjn hỏi, con với anh ay la bao nhiêu đời? Xin cha giải thich giùm. con cam on cha.”
– “Cháu ngoại chị, có thể lấy cháu ngoại em không?”
➥ Đáp:
Giáo luật mới tính theo đơn vị cấp, chứ không tính theo đơn vị đời.
Cách tính họ trong hàng ngang là: Trừ gốc ra, có bao nhiêu người ở hai hàng cộng lại là bấy nhiêu cấp.
Trường hợp của hai bạn có họ hàng ở cấp thứ 6, tương đương với chị Hoa và anh Lương, như trong sơ đồ minh họa kèm theo.
Chiếu theo Giáo luật điều 1091 #2: “Trong hàng ngang, hôn phối vô hiệu cho đến hết cấp thứ bốn”, thì hai bạn có thể kết hôn hợp luật, tức là không bị ngăn trở.
Nói ngắn gọn, cháu chị có thể lấy cháu em.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!