Góc tư vấn

 Xin chuẩn hôn nhân khác đạo ở nơi khác

 Xin chuẩn hôn nhân khác đạo ở nơi khác

matrimony 660x350 1412846644Hỏi:
Thưa cha:
Con là người thuộc giáo phận Bùi Chu, hiện nay con đang là du học sinh tại Nhật được gần 3 năm. Con có yêu thương một người tôn giáo bạn, nhưng điều kiện chúng con chưa thể về quê để làm thủ tục kết hôn. Bạn con cũng chưa muốn và chưa thể học giáo lý để theo đạo. Vậy con có thể tổ chức lễ cưới ở Nhật Bản được không ạ?
Một bạn trẻ du học sinh ở Nhật Bản hỏi.

Giải đáp:
Giáo luật điều 1109, quy định: “Chiếu theo chức vụ, Đấng Bản quyền địa phương và cha sở chứng hôn thành sự trong giới hạn địa hạt của mình, chẳng những cho những người thuộc quyền, mà còn cho cả những người không thuộc quyền, miễn là một trong hai người thuộc lễ điển La-tinh, trừ khi các vị ấy bị vạ tuyệt thông, hoặc bị vạ cấm chế, hoặc bị huyền chức do án lệnh hay do sắc lệnh, hoặc đã bị tuyên bố như vậy”.

Điều 1115, quy định: “Hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở hay đã cư ngụ một tháng, hoặc nếu là những người không có cư sở, phải được cử hành tại giáo xứ mà họ đang cư ngụ; hôn nhân có thể được cử hành tại nơi khác, khi có phép của Đấng Bản Quyền riêng hay của cha sở riêng”.

Trong trường hợp của bạn, bạn có thể liên lạc với cha xứ ở Nhật Bản, nơi một trong hai bạn đã và đang tạm trú được từ hơn một tháng (đ. 1109, 1115), hoặc một cha Đặc trách do cha xứ ở đó hoặc Đấng Bản quyền giáo phận đó ủy quyền chăm sóc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam đang sống tại Nhật Bản (đ. 1111).

Nếu ngài đồng ý thụ lý hồ sơ và chứng hôn, ngài sẽ liên lạc với các cha xứ ở Việt Nam, quê hương của các bạn, điều tra và rao hôn phối để chắc chắn về tình trạng thong dong của đôi bạn (đ. 1066 và đ. 1114). Đồng thời, ngài cũng phải nhờ cha xứ của bạn ở Việt Nam để xin chuẩn hôn nhân khác đạo, hoặc ngài xin Đấng Bản quyền của giáo phận mà bạn đang tạm trú để xin chuẩn hôn nhân khác đạo cho bạn (đ. 1124-1127) và làm theo những quy định của Giáo luật và quy chế của giáo phận ấy về hôn nhân khác đạo (đ. 1120).

Khi nào nhận được các giấy giới thiệu, xác tín về tình trạng thong dong của đôi bạn và phép chuẩn hôn nhân khác đạo của Đấng Bản quyền thì cha ấy sẽ tiến hành chứng hôn theo diện chuẩn hôn nhân khác đạo cho hai bạn (đ. 1118§3).

Nếu ngài không thể biết chắc tình trạng thong dong và rất khó khăn khi điều tra ngăn trở hôn nhân của các bạn được thì ngài có thể từ chối (đ. 1066).

Tác giả: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!