Phụng vụSuy niệm ngày thường

SINH HOA KẾT QUẢ

SINH HOA KẾT QUẢ

(THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH)

  

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mầu Nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng ta ân huệ dồi dào, xin Chúa cho chúng ta được thấy những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời chúng ta.

Sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời nhờ tuân giữ giới luật yêu thương của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan đã cho thấy: Yêu thương hết mọi người, đó là điều răn mới Đức Giêsu đã dạy và còn tiếp tục dạy chúng ta: Căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Chúa Kitô, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng.

Sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời nhờ ơn Chúa Thánh Thần đổi mới chúng ta qua Bí Tích Thánh Tẩy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, ông Điđimô Alêxanria nói: Quả vậy, thân xác con người giống như chiếc bình sành, cho nên trước hết, cần lấy nước mà rửa cho sạch, rồi lấy lửa thiêng liêng mà nung cho cứng, cho hoàn chỉnh. Vậy, thân xác ấy cần có Thánh Thần để nên hoàn hảo và được đổi mới, vì lửa Thần Khí cũng có sức tưới gội, và nước Thần Khí cũng có sức nung lại.

Sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời là nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc các môn đệ không mệt mỏi ra đi rao giảng Tin Mừng, và Chúa mở lòng cho dân ngoại đón nhận lời rao giảng của các ông: Có một bà tên là Lyđia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời là trung thành làm chứng cho Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 149, vịnh gia đã kêu gọi: Chúa mến chuộng dân Người. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Một cuộc đời làm chứng cho Đức Kitô là một cuộc đời sinh hoa kết quả từ những đau khổ, sỉ nhục, và thập giá của Đức Kitô. Thần Khí sự thật sẽ làm chứng cho Đức Kitô, Thần Khí chính là tình yêu, còn bằng chứng nào xác thực hơn bằng chứng của Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu: làm chứng cho Chúa Cha, Đấng là người yêu và Chúa Con, Đấng là người được yêu. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu ngu dại và điên rồ trong mắt thế gian. Tin và làm chứng cho Đấng ấy, ắt hẳn, chúng ta sẽ bị thế gian bách hại: sẽ đến giờ, kẻ nào giết anh em, cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Ước gì chúng ta dám can đảm làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, bằng chính cuộc sống: rập theo khuôn mẫu tình yêu hiến tế của Người, để cuộc đời chúng ta luôn sinh hoa kết quả như lòng Chúa ước mong. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!