Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

35,5 triệu cuốn Kinh Thánh được phổ biến

Trong năm 2022, có 35,5 triệu cuốn Kinh Thánh được phổ biến trên thế giới, tăng hơn 3 triệu so với năm 2021. Brazil là nơi Kinh Thánh được phổ biến nhiều nhất, với 4,8 triệu cuốn; tiếp đến là Mỹ với 2,6 triệu cuốn; Ấn Ðộ là 2,5 triệu. Một điều đáng kể là Kinh Thánh được phổ biến tại Trung Quốc đã tăng từ 1,2 lên 1,8 triệu. Tại Campuchia, có 25.000 cuốn Kinh Thánh được phổ biến, gấp đôi so với năm 2021. Kinh Thánh bằng tiếng Tây Ban Nha được phổ biến nhiều nhất với 5,8 triệu bản; tiếp đến là tiếng Anh 5,4 triệu, thứ ba là tiếng Quan Thoại với 1,8 triệu. Hội Kinh Thánh thế giới hằng năm vẫn đưa tin thống kê về số Kinh Thánh được phổ biến, tham chiếu các con số của các Hội Kinh thánh ở các nước. Ông Dirk Gevers, Tổng thư ký Hội Kinh thánh Thế giới cho biết trên thế giới có 160 Hội Kinh Thánh được liên kết thành mạng lưới, giúp cho việc phổ biến Kinh Thánh.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!