Góc tư vấn

Ai Đang Điều Hành Thế Giới?

 

Biden, Putin và Tập đã tranh cãi về việc Ai là người phụ trách thế giới?

Mỹ, Nga hay Trung Quốc?

 

Không có bất kỳ kết luận nào, họ quay sang “Narendra Modi”, Thủ tướng Ấn Độ và hỏi ông ta ai là người phụ trách thế giới?

 

Modi trả lời: * Tất cả những gì tôi biết là *:

 1. Giám đốc điều hành Google là một người Ấn Độ.
 2. Giám đốc điều hành của Microsoft là một người Ấn Độ.
 3. Giám đốc điều hành Adobe là một người Ấn Độ.
 4. Giám đốc điều hành Net App là một người Ấn Độ.
 5. Giám đốc điều hành MasterCard là một người Ấn Độ.
 6. Giám đốc điều hành DBS là người Ấn Độ.

7 Giám đốc điều hành Novartis là người Ấn Độ

 1. Giám đốc điều hành Diageo là một người Ấn Độ.
 2. Giám đốc điều hành SanDisk là người Ấn Độ.
 3. CEO Harman là người Ấn Độ.
 4. Giám đốc điều hành Micron là người Ấn Độ
 5. Giám đốc điều hành Palo Alto Networks là người Ấn Độ.
 6. Giám đốc điều hành Reckitt Benckiser là một người Ấn Độ.
 7. Giám đốc điều hành IBM là một người Ấn Độ.
 8. Britain’s Chancellor là một người Ấn Độ.
 9. Bộ trưởng Nội vụ của Anh là một người Ấn Độ.
 10. Thủ tướng của Ireland là một người Ấn Độ.
 11. Và Phó Tổng thống Mỹ là người Ấn Độ.

 

Vậy ai đang điều hành thế giới?

 

Rất thú vị ! Sau khi lắng nghe Modi, ông Tập đã trả lời: “Chúng tôi, những tài năng hàng đầu của Trung Quốc chỉ phục vụ quê hương của họ; chỉ những người không thể kiếm được việc làm ở đất nước của họ mới làm việc ở nước ngoài.”

***

Who’s running the World ?

Biden, Putin and Xi were arguing on Who’s in charge of the world?

US , Russia or China?

Without any conclusion, they turned to “Narendra Modi”, the Indian Prime Minister and asked him who’s in charge of the world ?

Modi replied : *All I know is*:

 1. Google CEO is an Indian .
 2. Microsoft CEO is an Indian .
 3. Adobe CEO is an Indian .
 4. Net App CEO is an Indian .
 5. MasterCard CEO is an Indian .
 6. DBS CEO is an Indian .

7 Novartis CEO is an Indian

 1. Diageo CEO is an Indian .
 2. SanDisk CEO is an Indian .
 3. Harman CEO is an Indian .
 4. Micron CEO is an Indian
 5. Palo Alto Networks CEO is an Indian .
 6. Reckitt Benckiser CEO is an Indian .
 7. IBM CEO is an Indian .
 8. Britain’s Chancellor is an Indian .
 9. Britain’s Home Secretary is an Indian .
 10. Ireland’s Prime minister is an Indian .
 11. And the American Vice President is Indian .

So who’s running the World ?

Very interesting !

After listened to Modi, Xi replied: “We Chinese top talents only serve their own motherland; only people who can’t get a job in their own country, work in foreign countries.”

 

Diem ‘Richard’ Nguyen

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!