Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Án phong chân phước hai linh mục dòng tên ở Mozambique

Án phong chân phước hai linh mục dòng tên ở Mozambique

 

Hàng trăm tín hữu Công giáo giáo phận Tete, Mozambique đã tham dự buổi lễ ngày 12.8.2023 tại Đền thờ Zobuè, bế mạc giai đoạn giáo phận về tiến trình tuyên chân phước và tuyên thánh cho hai linh mục dòng Tên là cha João de Deus Kamtedza và cha Silvio Alves Moreira, bị sát hại vào ngày 30.10.1985. Trong bài giảng, Đức cha Diamantino Guapo Antunes, Giám mục giáo phận Tete đã khẳng định: “Các tôi tớ Chúa là những mục tử tốt lành. Các vị chịu đau khổ với dân tộc mình, luôn tìm kiếm hòa bình và hòa giải. Hai cha đã thể hiện những phẩm chất nhân bản và tinh thần của mình để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ nhân loại và sống lý tưởng truyền giáo của mình”. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận được bắt đầu vào ngày 20.11.2021 đã thu thập tất cả các lời chứng, kể cả các tài liệu lưu trữ… Một hồ sơ phong phú về cuộc đời và sự tử đạo của hai tôi tớ Chúa đã được soạn thảo, gồm 1.500 trang, được Đức Giám mục Tete gởi trong hộp kín đến đại diện Sứ thần Tòa Thánh tại Mozambique. Đức Giám mục Paul Anthony sẽ chuyển tài liệu này đến Bộ Phong thánh ở Rome để xem xét thêm. Cha João de Deus Gonçalves Kamtedza sinh ngày 8.3.1930 tại Angonia, tỉnh Tete. Cha Silvio Alves Moreira sinh ngày 16.4.1941 tại Rio Meão-Vila da Feira, Bồ Đào Nha. Trong những ngày tháng cuối đời, hai vị phục vụ ở Chapotera. Hai linh mục dòng Tên được gọi là “các vị tử đạo của Chapotera” vào thời nội chiến ở Mozambique.

 

Linh mục João de Deus Kamtedza      –      Linh mục Sílvio Moreira

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!