Phụng vụSuy niệm ngày thường

ÂN SỦNG VỪA MỞ ĐƯỜNG VỪA ĐỒNG HÀNH

ÂN SỦNG VỪA MỞ ĐƯỜNG VỪA ĐỒNG HÀNH

(Thứ Sáu Tuần 28 – Năm lẻ)

 

Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên cho thấy: Ân sủng của Chúa vừa mở đường vừa đồng hành, để giúp chúng ta sốt sắng tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.

Trong bài đọc một của ngày lễ hôm nay, thánh Phaolô nói với các tín hữu Rôma rằng: Ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Người nào không dựa vào việc làm, nhưng, tin vào Thiên Chúa, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Tất cả đều do bởi ân sủng của Thiên Chúa, phần cộng tác của chúng ta là: đặt tin tưởng nơi Người.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 31, vịnh gia đã kêu gọi: Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang những khúc ca mừng con được giải thoát. Chúa mới là người giải thoát chúng ta, phần cộng tác của chúng ta là: tìm ẩn náu nơi Người.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ chọn cho thánh lễ hôm nay là: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúng ta được cứu độ là nhờ tình yêu nhưng không của Chúa, phần cộng tác của chúng ta là: trông cậy nơi Người.

Với sức loài người, chúng ta không thể tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, và chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian bách hại khi sống theo những mệnh lệnh của Chúa, nhưng đừng lo, có ân sủng của Chúa vừa mở đường vừa đồng hành với chúng ta, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói: Tóc trên đầu chúng ta được đếm cả rồi, năm con chim sẻ chỉ đáng giá hai hào, nhưng, không còn nào mà Chúa không để mắt tới…

Chúng ta đừng sợ, đừng thỏa hiệp, đừng giả hình: Hai phần bột nhào: một “có men” và một “không có men”, thoạt nhìn thì y chang nhau, không phân biệt được, nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ biết phần bột nào có men, và phần bột nào không có men; cây kim trong bọc, có ngày, rồi cũng bị lòi ra; những gì được nói trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà…

Ân sủng vừa mở đường, vừa đồng hành với chúng ta, chứ không làm thay chúng ta. Để có thể bay lượn trong bầu trời mênh mông rộng khắp, con sâu bướm phải tự mình chui ra. Chúng ta thấy nó chật vật, nên xé kén ra giùm nó. Làm như thế, vô tình chúng ta đã chặt đứt đôi cánh của nó, và thậm chí, cướp đi mạng sống của nó…

Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp tung bay trong bầu trời của ân sủng, phần Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta những ơn cần thiết, còn phần mình, chúng ta phải tự mình chui ra khỏi kén, không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Hành trình này đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng, luôn có Chúa bên cạnh, bao bọc chúng ta bằng các ân sủng của Người.Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!