Phụng vụSuy niệm ngày thường

KHIÊM NHƯỜNG THÚ TỘI

KHIÊM NHƯỜNG THÚ TỘI

(THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Chúng ta hãy khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ cho chúng ta.

Khiêm nhường thú tội, bởi vì, chúng ta thường hay phản nghịch cùng Chúa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Dân Số cho thấy: Được tự do rồi, có lúc, dân Ítraen hồi tưởng lại thời gian đã qua và đem lòng hối tiếc: Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông Môsê tập họp bảy mươi người trong số kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh Lều. ĐỨC CHÚA lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị kỳ mục.

Khiêm nhường thú tội, bởi vì, Chúa từ bi nhân hậu. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Mácximô Tuyên Giáo, Viện Phụ nói: Người đã dẫn con chiên non về chuồng, con chiên đã bỏ đàn mà chạy lạc trên các núi đồi. Người không đánh đập, không ngăm đe, không làm khổ, trái lại, Người lấy tình yêu thương vác nó trên vai đưa về nhập đoàn với những con còn lại. Lạy Chúa, thật là khốn cho con nếu con không nhận ra lòng từ bi của Chúa. Chính Chúa đã phán rằng: Ta chẳng vui gì khi kẻ tội lỗi phải chết, nhưng vui khi nó ăn năn trở lại để được sống.

Khiêm nhường thú tội, để Chúa phục hồi chúng ta. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: ‘Hãy đi ra’, với những kẻ ngồi trong bóng tối: ‘Hãy ra ngoài.’ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144, vịnh gia cũng đã cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Khiêm nhường thú tội, để Chúa ban sự sống cho chúng ta. Thật vậy, Chúa chính là sư sống, ai tin Chúa sẽ được sống muôn đời, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với người Dothái: Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Thiên Chúa là sự sống, Người muốn ban sự sống của Người cho chúng ta, điều kiện để được sống là tin vào Người. Tin vào Người, nghĩa là, không tin vào chính mình hay vào ai khác, bởi vì, chỉ có một mình Chúa mới có khả năng làm cho chúng ta được sống. Không tin vào Người là chúng ta đang tự kết án chính mình, bởi vì, chúng ta là những tội nhân, không thể tự cứu mình. Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta, khiêm nhường thú tội với Chúa, chúng ta sẽ được Chúa cứu, bởi vì, Người là Đấng từ bi nhân hậu. Lịch sử cứu độ là lịch sử của Lòng Thương Xót: Thiên Chúa không ngừng ban ơn tha thứ, mỗi khi chúng ta biết sám hối quay về với Người. Ước gì chúng ta luôn biết khiêm nhường thú nhận: sự bất lực của mình, để được Chúa cứu giúp; thừa nhận mình bệnh hoạn, để được Chúa chữa lành; chân nhận mình yếu hèn tội lỗi, để được Chúa trợ lực thứ tha. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!