Phụng vụSuy niệm ngày thường

CHIA SẺ ĐỜI SỐNG MỚI

CHIA SẺ ĐỜI SỐNG MỚI

(THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là con cái trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là phải giữ vững đức tin khi gặp thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy những cảnh tượng khủng khiếp đang hoành hành như ngôn sứ Giôen đã tiên báo: Ở dưới đất cũng như ở trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, sẽ được ơn cứu độ.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là đoạn tuyệt với xác thịt, để sống theo Thần Khí, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giúttinô nói: Lần sinh ra đầu tiên, chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi được sinh ra theo một quy luật tất yếu, do cha mẹ chúng tôi kết hợp với nhau; chúng tôi đã được giáo dục theo phong tục đồi bại và tập quán xấu xa. Để chúng tôi không còn là con cái sinh ra theo quy luật tất yếu và lệ thuộc sự ngu dốt nữa, thì chúng tôi kêu cầu danh Thiên Chúa là Đấng tạo thành và là Chúa Tể vạn vật trên những kẻ muốn được tái sinh và có lòng ăn năn sám hối. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí. Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là chấp nhận bị bắt bớ, bị bách hại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật lại: Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giuđê và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Têphanô và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là ca mừng, tung hô những kỳ công vĩ đại Chúa đã làm, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65, vịnh gia đã kêu gọi: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ý định của Chúa Cha là cứu độ hết tất cả mọi người, nhưng, điều kiện để hưởng ơn cứu độ là tin vào Đức Giêsu, Đấng từ trời xuống để làm theo ý Chúa Cha: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Thánh ý Chúa Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu, và những ai tin nhận Đức Giêsu, đón nhận Người, là Bánh Hằng Sống, thì sẽ được sống muôn đời. Không ăn sao sống được, không tin vào Đức Giêsu sao được hưởng ơn cứu độ. Ước gì chúng ta luôn biết đặt hết niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, là cứu cánh, nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Ước gì được như thế!

 Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!