Phụng vụSuy niệm ngày thường

MANG LẠI NHIỀU HOA TRÁI

MANG LẠI NHIỀU HOA TRÁI

(THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy mà tái tạo chúng ta nên người mới, xin Chúa cho chúng ta tích cực sống Mầu Nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng ta mang lại nhiều hoa trái, và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời.

Mang lại nhiều hoa trái là nhờ bởi ơn Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: thành Babylon vĩ đại sẽ sụp đổ, phải nhanh chóng ra khỏi thành, hãy nương ẩn nơi Thiên Chúa là Đấng bao bọc cả trước lẫn sau: Ra khỏi Babylon mà thanh tẩy đi, hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA, vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA. Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ítraen.

Mang lại nhiều hoa trái nhờ hiệp nhất nên một trong Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô đã nói: Chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, và là những bộ phận có liên đới với nhau, vì Đức Kitô đã nối kết chúng ta nên một bằng mối dây đức ái. Bởi thế, nhờ lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người, các dân ngoại đã được Người đón nhận, và như thế, kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa trong Đức Kitô đã đạt tới đích điểm: là thể hiện lòng từ bi nhân hậu của Người.

Mang lại nhiều hoa trái là mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phaolô và thánh Banaba đến với dân ngoại, khi các ngài tuyên bố lời Chúa truyền cho các ngài: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97, vịnh gia cùng chung tâm tình này khi kêu gọi: Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Người môn đệ của Đức Kitô phải ở lại trong lời của Người, nghĩa là, phải giữ lời của Đức Kitô. Môn đệ là người đi theo sau và làm theo những lời người thầy truyền dạy. Chúng ta đã tái tạo thành con người mới nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, ước gì chúng ta biết tích cực sống Mầu Nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng ta mang lại nhiều hoa trái, và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Ước gì chúng ta biết ở lại trong lời của Đức Kitô, để chúng ta có thể làm được những gì Đức Kitô đã làm, và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin nhân danh Đức Kitô, thì chính Người sẽ thực hiện điều đó cho chúng ta. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!